Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Stadsgehoorzaal - lege stoelen, lege zalen

  Vooraf aan het werkbezoek van de gemeenteraad aan de Stadsgehoorzaal BV 5 maart a.s. doet GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang alvast een aantal suggesties aan directeur Sandra Bruinsma met de intentie: Maak gebruik van de mogelijkheden, laat ook de maatschappelijke kassa rinkelen, en: meer gebruikers doet de kosten dalen.

  Lees verder
 2. 13 maart, de film: The Heart of Jenin

  Op 13 maart wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Hag en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’ Tselem. In het kader hiervan wil het Platform Ander Vlaardingen ’s avonds de film The Heart of Jenin draaien.

  Lees verder
 3. Hoe integer zijn raadsleden?

  De raad oriënteert zich regelmatig op maatschappelijk vlak door allerlei organisaties en instellingen in Vlaardingen te bezoeken - al dan niet op uitnodiging. De Agendacommissie van de Raad bereidt bezoeken voor. Op 5 maart a.s. is de Raad uitgenodigd door de directie van de Stadsgehoorzaal om hen te informeren over hoe het eerste jaar van de Stadsgehoorzaal BV is verlopen en wat de toekomstplannen zijn. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een, niet uitverkochte, voostelling te beleven in het theater. Op 18 februari hekelt SP-er Arnout Hoekstra in een brief aan de Agendacommissie (zie bijlage) dit bezoek in niet mis te verstane bewoordingen: dubieus bezoek en uitnodiging, corrupt, integriteit openbaar bestuur in het geding. Hij vraagt de Agendacommissie en de burgemeester, als voorzitter, of zij het bezoek willen ontraden, dit terwijl de gehele commissie unaniem akkoord is gegaan.

  Lees verder
 4. Kan gemeente een rol hebben bij behoud buurtsuper?

  Al eerder stuurde GroenLinks een reactie aan de heer Christen, eigenaar van de enige buurtsuper in de Oostwijk die zijn bezorgdheid over zijn voortbestaan had kenbaar gemaakt. Ook het CDA verdiepte zich in dit probleem en deelde de bezorgdheid. Dit resulteerde in een gezamenlijke brief van CDA en GroenLinks aan het college met twee suggesties die zouden kunnen leiden tot het behoud van deze buurtsuper.

  Lees verder
 5. ChristenUnie een slecht rentmeester?

  Zo pareert Jack Tsang van GroenLinks Ruud van Harten (CU/SGP) na zijn kritiek op GroenLinks. Bovendien, zo stelt hij verder nog in zijn reactie, zijn de vragen die GroenLinks stelde aan het college over het Veerplein geheel volgens de controlerende rol die de Raadsleden hebben. Deze als "gezeur achteraf" betitelen doet hem dan ook de vraag opwerpen aan Ruud: "Wellicht heb jij de procedure niet gevolgd?"

  Lees verder