Armoede

De taak van de gemeente is het voorkomen en verminderen van armoede en het verzachten van de gevolgen van het leven in armoede.

GroenLinks wil daarom:

  • Geen wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zodat mensen snel hun leven weer op kunnen pakken.
  • Faciliteren en uitbreiden van initiatieven voor en door mensen met een kleine beurs. Daarbij wordt gedacht aan klussendiensten, voedselbank, stadslandbouw, kledingbank, repair café en tweede handswinkels.
  • Budgettrainingen en het opzetten van vrijwillige ondersteuning bij het op orde brengen en houden van de financiële administratie van huishoudens.
  • Voorlichting over mogelijkheden en tips om rond te komen met weinig geld zoals, consumentensubsidie, budgettraining, huursubsidie en andere regelingen en voorzieningen.
  • Kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid bieden om met behulp van subsidies deel te kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.
  • Onderzoeken of de “vroeg erop af” aanpak in Vlaardingen ingevoerd kan worden.