Internationale solidariteit

Bij alle beleidsvorming wordt rekening gehouden met aspecten van internationale solidariteit.
De gemeente stimuleert en faciliteert burgers en organisaties die zich richten op de nood van burgers in ontwikkelingslanden.

GroenLinks wil daarom:

  • Het gebruik van Fair Trade producten in de gehele gemeentelijke organisatie invoeren en bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen bevorderen en een actieve ondersteuning van de Fair-Trade werkgroep van bedrijfsleven, woningcorporaties en particulieren.
  • Onderzoeken wat de gemeente nog actief kan doen aan stedenbanden die er in het verleden waren en welke mogelijkheden er zijn voor contacten met Nablous.
  • Stimuleren dat Vlaardingse organisaties betrokken zijn bij internationale ontwikkelingsprojecten.
  • Bevordering van internationale contacten door culturele, sport- en onderwijs instellingen.
  • Ondersteuning van lokale organisaties die zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen.