GroenLinks wil daarom:

  • Dat ouderen die betaalde zorg nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen, en hier niet zelf in kunnen voorzien, een beroep kunnen blijven doen op gemeentelijke bijdragen
  • Voldoen aan de vraag voor dagbesteding zoveel mogelijk op wijk of buurt niveau. Hier ligt een belangrijke rol voor sociale wijkteams.
  • Een “wijkhart” waarin verschillende dienstverlenende functies beschikbaar zijn.
  • Een stimulerende en faciliterende inzet van de gemeente bij de totstandkoming van sociale netwerken in buurten en wijken om zelfredzaamheid te vergroten en vereenzaming te voorkomen.
  • Ontwikkeling van andere en specifiek op ouderen gerichte woonvoorzieningen, zoals drie generatie woningen in samenwerking met de corporaties.
  • Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers met een smalle beurs.