Sport

Sport draagt bij aan sociale verbinding en aan de gezondheid. Daarnaast worden door sport sociale competenties als samenwerken en uithoudingsvermogen ontwikkeld en dragen samenwerkingsprojecten tussen buurt, onderwijs en sportorganisaties bij aan integratie en emancipatie.

GroenLinks wil daarom:

  • Goed geoutilleerde sportaccommodaties verspreid over de stad, sport in de wijken stimuleren en voldoende trapveldjes in de woonwijken op niet overlast gevende locaties.
  • Uitbreiden en inzetten van jeugdsport – en waarderingssubsidies om lidmaatschap van sportverenigingen door groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, te bevorderen.
  • Continuering van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.
  • Uitbreiding van een aangepast sportaanbod voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in samenwerking met de sportverenigingen.
  • Het sporten in de openbare ruimte bevorderen zoals hardlopen, wandelen en een balletje trappen.
  • Mogelijkheden voor de garantstelling van een denksportcentrum benutten.
  • Renovatie of vernieuwing van de sporthal in de Westwijk en realisatie van dergelijke faciliteiten in de Vettenoordse polder.
  • Gelegenheid voor iedere jongere om minimaal één sport in verenigingsverband te beoefenen.