Vlaardingen, een groene stad waarin je goed woont, beweegt en geniet

Alle Vlaardingers hebben recht op goede woonvoorzieningen, zodat Vlaardingen vitaal en aantrekkelijk wordt gehouden.
De binnenstad is belangrijk voor de identiteit van Vlaardingen en is een spanningsvolle mix van wonen, cultuur en commercie.
Omdat het autogebruik en -bezit leidt tot grote problemen voor leefbaarheid en veiligheid dient dit te worden teruggedrongen en moet het gebruik van andere vervoerwijzen worden gestimuleerd.

Vlaardingen was de groenste stad van Nederland en Europa. Dat willen we graag zo houden. Een groene leefomgeving levert een zeer belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Groen nodigt uit tot fysieke inspanning en heeft zo een duidelijke meerwaarde op het gebied van de gezondheid en psycho-sociale ontwikkeling van onze jeugd.
In een groene omgeving moet je fijn kunnen wonen zonder overlast van verkeer.
Van sporten geniet je niet alleen, het is ook goed voor je gezondheid en voor je ontwikkeling: samenspelen met anderen is iets wat je je hele leven kunt gebruiken.
Je kan ook genieten van een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Dat draagt ook bij aan een vitale en creatieve samenleving, houdt de mens langer vitaal en creatief en is in meerdere opzichten van belang voor de economie en het woon– en verblijfklimaat van de stad.
Dat geldt ook voor het verleden dat Vlaardingen terecht koestert. GroenLinks blijft graag bereid geld te besteden om deze historie, die de Vlaardingse identiteit mede bepaalt, aan de volgende generatie door te geven en te bewaren.

Abonneren op RSS - Vlaardingen, een groene stad waarin je goed woont, beweegt en geniet