Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00-21.15 daarna discussie.
Toegang is vrij.
Laat even weten of je komt via onze site.

 
Alles begint altijd met de verbeelding. Verbeeldingskracht, emotionele beleving: bij uitstek het speelveld van kunstenaars. De kunstenaar als politiek activist zet zich in om individuen en groepen te stimuleren zich een andere denkwereld eigen te maken in de hoop uiteindelijk ‘de politiek’ te motiveren die leefwereld een zetje de goede, inclusieve, kant op te geven. Kunst heeft bij hen dan ook een politieke boodschap.

Daar is ook genoeg reden voor in tijden van sociale spanningen, toenemende verrechtsing, aan banden gelegde onafhankelijke media, Black Lives Matter, LHBTIQ+, etc. Zoals de Britse filosoof John Gray (1948) prikkelend stelt: ‘Sociale spanning is ook goed voor de kunsten. Cultuur gedijt bij tegenspraak en antagonisme ... niet bij sociale harmonie’. Een proces dat bij kunstenaars zeker niet zonder ludieke kenmerken is! En omdat je er regelmatig achter komt dat je blik vol privileges zit, vol groene vinkjes, (of juist te weinig!) is het bij uitstek goed daar in de Geuzenmaand eens naar te kijken. Altijd ter lering ende (zeker niet zonder) vermaak.

Foto: Martin Firrell, Power is always temporary, UK 2007 projection.