“ HET GAAT VOOR ONS IN VLAARDINGEN OM MENSEN, NIET OM CIJFERS! ”

GroenLinks wil dat Vlaardingen een groene stad blijft waarin je fijn woont, beweegt en geniet. Waarin fietsers, voetgangers en vooral kinderen de ruimte krijgen. Met veel aandacht voor sport en met een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Met een levendige aantrekkelijke binnenstad en een juiste mix van winkelen, wonen en cultuur.

AFDELINGSBESTUUR
Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. 

Voor CONTACT met de afdeling kunt u onze secretaris Jochem van Abel mailen.

Samenstelling bestuur:
Jochem van Abel - Duo interim voorzitter | secretaris/publiciteit
Eline van Marle - Van der Laan - Duo interim voorzitter
Arie Redert - bestuurslid
Bart de Leede - bestuurslid

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)
Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die een aantal keer per jaar wordt gehouden. Aankondigingen van Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden vermeld in de Agenda op deze site. Mits anders aangekondigd zijn deze vergaderingen ook toegankelijk voor geïnteresseerden. Verslagen van de vergaderingen worden alleen per mail/post aan de leden verstuurd en staan niet op de site.

RAADSFRACTIE GROENLINKS VLAARDINGEN
Deze bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 door winst van één zetel uit vier leden.
Op dit moment (maart 2022) zijn dit Neill Voorburg, Esther van Wieringen, Umit Gulseren, en Yasmine Bouchrit. De fractie wordt versterkt door ondersteunend lid Lukas Muller.

WETHOUDER GROENLINKS
Sinds 23 mei 2022 is Lianne van Kalken benoemd als wethouder van GroenLinks. Haar portefeuilles zijn: Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie, Buitengebied, Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek, Bestuur en Participatie, Evenementenbeleid, Dierenwelzijn en Biodiversiteit en Regenboogstad.

 
Lees verder ook:

- Wat GroenLinks bereikte in de periode 2010-2014
- Terugblik Jan Robberegt op zijn periode als wethouder (jan. 2010)

WEBSITE GROENLINKS VLAARDINGEN
De website wordt onderhouden door Anja Hoogewerff - mail haar als je iets te melden hebt. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe berichten op de website?
Geef je dan op voor de NieuwsAlert!