“ HET GAAT VOOR ONS IN VLAARDINGEN OM MENSEN, NIET OM CIJFERS! ”

GroenLinks wil dat Vlaardingen een groene stad blijft waarin je fijn woont, beweegt en geniet. Waarin fietsers, voetgangers en vooral kinderen de ruimte krijgen. Met veel aandacht voor sport en met een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Met een levendige aantrekkelijke binnenstad en een juiste mix van winkelen, wonen en cultuur.

AFDELINGSBESTUUR
Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. 

Voor CONTACT met de afdeling kunt u onze secretaris Jochem van Abel mailen.

Samenstelling bestuur:
Milo Broekmans - voorzitter
Jochem van Abel - secretaris/publiciteit
Rob Eilerts - interim penningmeester
Jan Robberegt - bestuurslid
Arie Redert - bestuurslid

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)
Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die een aantal keer per jaar wordt gehouden. Aankondigingen van Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden vermeld in de Agenda op deze site. Mits anders aangekondigd zijn deze vergaderingen ook toegankelijk voor geïnteresseerden. Verslagen van de vergaderingen worden alleen per mail/post aan de leden verstuurd en staan niet op de site.

RAADSFRACTIE GROENLINKS VLAARDINGEN
Deze bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 door winst van één zetel uit vier leden.
Op dit moment (maart 2022) zijn dit Neill Voorburg, Esther van Wieringen, Umit Gulseren, en Yasmine Bouchrit. De fractie wordt versterkt door ondersteunend lid Lukas Muller.

WETHOUDER GROENLINKS
Sinds juni 2018 is Bart de Leede benoemd als wethouder van GroenLinks. Hij gaat over een echte GroenLinks portefeuille: klimaatadaptatie, openbare ruimte en groen, afvalinzameling, participatiewet en armoedebeleid en cultuur en erfgoed. Ook de coördinatie van de omgevingswet, de stimulering van evenementen en biodiversiteit en dierenwelzijn zijn onderdelen van zijn portefeuille.

STAND VAN ZAKEN NA DE VERKIEZINGEN VAN MAART 2022
Op dit moment (maart 2022) zijn de verkennende gesprekken gaande o.l.v. Ivo Opstelten. Alle partijen worden bevraagd over wat zij wenselijk vinden voor Vlaardingen en welke partijen zij het liefst in een college zien. Ook wordt er gesproken over de vorm van het coalitieakkoord.
Deze verkenning leidt tot een advies dat als input dient voor het duidingsdebat van de nieuwe gemeenteraad op 31 maart.
Voor GroenLinks wordt het gesprek met Ivo Opstelten gevoerd door Neill en oud-fractievoorzitter Lianne van Kalken.

Lees verder ook:
- Wat GroenLinks bereikte in de periode 2010-2014
- Terugblik Jan Robberegt op zijn periode als wethouder (jan. 2010)

WEBSITE GROENLINKS VLAARDINGEN
De website wordt onderhouden door Anja Hoogewerff - mail haar als je iets te melden hebt. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe berichten op de website?
Geef je dan op voor de NieuwsAlert!