Afdeling

"HET GAAT VOOR ONS IN VLAARDINGEN OM MENSEN, NIET OM CIJFERS!"

GroenLinks wil dat Vlaardingen een groene stad blijft waarin je fijn woont, beweegt en geniet. Waarin fietsers, voetgangers en vooral kinderen de ruimte krijgen. Met veel aandacht voor sport en met een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Met een levendige aantrekkelijke binnenstad en een juiste mix van winkelen, wonen en cultuur.

AFDELINGSBESTUUR
Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. 

Voor CONTACT met de afdeling kunt u onze voorzitter Maurice van Beers mailen.

Samenstelling bestuur:
Maurice van Beers - voorzitter
Vacant - secretaris (zie vacature)
Rob Eilerts - penningmeester
Jan Robberegt - PR/steunfractielid
Corrie Kortleven - algemeen bestuurslid
Raoul Kleijwegt - bestuurslid Maassluis binnen de afdeling Vlaardingen/Maassluis

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)
Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die een aantal keer per jaar wordt gehouden. Aankondigingen van Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden vermeld in de Agenda op deze site. Mits anders aangekondigd zijn deze vergaderingen ook toegankelijk voor geïnteresseerden. Verslagen van de vergaderingen worden alleen per mail/post aan de leden verstuurd en staan niet op de site.

RAADSFRACTIE GROENLINKS VLAARDINGEN
Deze bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 uit twee leden: Kees Borsboom, Lianne van Kalken met als steunraadslid Fouad Akka. Daarnaast wordt de fractie versterkt door de fractie-assistent Neill Voorburg, fractienotulist Rienus Nieuwstad en een aantal steunleden. 

GroenLinks Vlaardingen maakte vanaf 2002 deel uit van het Vlaardings college.
Tot juni 2007 was Ben van der Velde de GroenLinks wethouder.
- Enkele resultaten 2002-2006.
Vanaf juli 2007 t/m april 2014 was Jan Robberegt de GroenLinks wethouder.
Op de nieuwjaarsreceptie jl.18 januari 2015 blikte hij terug op de afgelopen periode als wethouder.

Lees verder ook:
- Wat GroenLinks bereikte in de periode 2010-2014
- Successen van GroenLinks - een terugblik op 8 jaar (dd. febr. 2010)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBSITE GROENLINKS VLAARDINGEN
De website wordt onderhouden door Anja Hoogewerff - mail haar als je iets te melden hebt.
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe berichten op de website? Geef je dan op voor de NieuwsAlert!