Afdeling

"HET GAAT VOOR ONS IN VLAARDINGEN OM MENSEN, NIET OM CIJFERS!"

GroenLinks wil dat Vlaardingen een groene stad blijft waarin je fijn woont, beweegt en geniet. Waarin fietsers, voetgangers en vooral kinderen de ruimte krijgen. Met veel aandacht voor sport en met een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Met een levendige aantrekkelijke binnenstad en een juiste mix van winkelen, wonen en cultuur.

AFDELINGSBESTUUR
Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. 

Voor CONTACT met de afdeling kunt u onze secretaris Juultje Seinhorst mailen.

Samenstelling bestuur:
Vacature - voorzitter
Juultje Seinhorst - secretaris
Rob Eilerts - penningmeester
Jan Robberegt - bestuurslid/PR
Corrie Kortleven - algemeen bestuurslid
Vacature 2 - algemeen bestuurslid

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)
Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die een aantal keer per jaar wordt gehouden. Aankondigingen van Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden vermeld in de Agenda op deze site. Mits anders aangekondigd zijn deze vergaderingen ook toegankelijk voor geïnteresseerden. Verslagen van de vergaderingen worden alleen per mail/post aan de leden verstuurd en staan niet op de site.

RAADSFRACTIE GROENLINKS VLAARDINGEN
Deze bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uit drie leden: Lianne van Kalken, Neill Voorburg en Robin Bongers, met als fractie-assistent Esther van Wieringen. Daarnaast wordt de fractie versterkt door een aantal steunleden. 

Lees verder ook:
- Wat GroenLinks bereikte in de periode 2010-2014
- Terugblik Jan Robberegt op zijn periode als wethouder (jan. 2010)
- Successen van GroenLinks - een terugblik op 8 jaar (dd. febr. 2010)
- Enkele resultaten 2002-2006.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBSITE GROENLINKS VLAARDINGEN
De website wordt onderhouden door Anja Hoogewerff - mail haar als je iets te melden hebt.
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe berichten op de website? Geef je dan op voor de NieuwsAlert!