WIE IS UMIT?
Umit Gulseren is 41 jaar, getrouwd en heeft 5 kinderen. Een gezellig jong gezin waarin elk kind zijn eigen kwaliteiten en passies hebben. Umit heeft na zijn HBO-opleiding commerciële economie werkervaring opgedaan bij buurthuiswerkzaamheden.Ook heeft hij in zijn vrije tijd diverse vrijwilligerswerkzaamheden gedaan o.a. in de voetbalsport en in de wijk. Tot vorig jaar was hij actief in de Technische Commissie van een Vlaardingse voetbalvereniging voor de jeugd tot 19 jaar. Naast zijn lidmaatschap in de Technische Commissie was hij tevens voetbaltrainer van het JO19-elftal. Dit heeft hij met veel passie en plezier gedaan.

Umit is een socialist in hart en nieren, dit heeft hij vanuit huis meegekregen en voelt zich daar erg in thuis. Bij wat hij doet heeft hij altijd het linkse geluid laten horen. Normen en waarden, acceptatie en respect, de manier waarop we met elkaar omgaan, dat zijn zaken die hij zeer belangrijk vindt. En hij vult aan: “Goed nadenken over normen en waarden en de manier van omgang met elkaar geeft een stevige fundering voor onze maatschappij. Belangrijke vraag daarbij is: hoe raken we met elkaar in gesprek op de juiste toon?” We moeten vanuit een open, heldere en eerlijke houding met elkaar het debat aangaan, zonder enige verschil te maken in ras, cultuur, afkomst en/of opleidingsniveau. Het is goed om juist te luisteren en elkaar proberen te begrijpen. Zo biedt je ook geen ruimte aan polarisatie of populisme.
 
Nog wat punten waar Umit extra aandacht voor wil vragen:
 
ONZE MAATSCHAPPIJ EN DE VEILIGHEID
“Laten we van al deze verschillende culturele eilanden de goede punten benoemen en deze gebruiken om er iets moois van maken. Mooier, maar ook eerlijker voor elke burger en ondernemer!” Ook is Umit ervan overtuigd, dat we elkaar in deze onmisbare multiculturele samenleving elkaars standpunt en opvattingen moeten omarmen. Deze multiculturaliteit gaan wij samen verder opbouwen met alle inwoners en bezoekers van Vlaardingen. Uit het nabije verleden hebben we hier veel ervaring opgedaan, de knelpunten opgeslagen in onze hersenen. Als wij dit samen bereiken pas dan kunnen wij deze fijne, maar ook veilige woon- en werkomgeving samen overdragen aan onze nakomelingen. Geluk en vertrouwen moeten hierin centraal staan.
 
SPORT EN BEWEGEN
Umit bruist van positieve energie en is altijd in beweging. Sport is zijn passie en werkt voor hem verbindend. Daar maakt het niet uit wie je bent en waar je vandaan komt. Iedereen sport met de intentie om een persoonlijk doel te bereiken. Dit doel kan variëren van plezier tot een professionele sporter. Door dit op de juiste manier met elkaar te doen, heb je ook een gezamenlijk doel en dat vindt Umit passen bij deze multiculturele samenleving. “Sporten in teamverband verbindt mensen met elkaar. In een voetbalteam bijvoorbeeld zitten verschillende soorten spelers die op hun eigen manier de sport beleven wat zich uiteindelijk resulteert in plezier en geluk. Daarnaast draagt sporten bij aan je persoonlijke ontwikkeling zowel fysiek als mentaal”.
 
ONS GROEN (ONZE NATUUR)
“Als Vlaardinger heb ik in deze fantastische groene omgeving mogen sporten, bewegen, wandelen en winkelen samen met mijn familie en vrienden. Kortom; mogen bewonderen. Van de prachtige Polder naar het centrum en de haven, via talloze routes binnen Vlaardingen, is het goed en fijn om samen met alle Vlaardingers de omgeving op je in te laten werken en voorbereid te zijn op de veranderingen die nog gaan komen.”
 
TOT SLOT OVER WIE UMIT IS
Het is volgens hem tijd om iets terug te doen voor de prachtige gemeente waar hij al die jaren met plezier woont en werkt. Dit kun je het beste doen door in het spreekveld te gaan bewegen. Door de inspiratie die hij mee kreeg van zijn vader, het leven dat hij leidt met zijn gezin en zijn eigen maatschappelijk betrokkenheid, is Umit geïnteresseerd geraakt in de politiek. Als betrokken Vlaardinger wil hij zich inzetten op allerlei vlakken voor de gemeente. Moeilijke politieke vraagstukken schrikken hem niet af, maar vormen juist een interessante uitdaging. Het eerste spreekwoord wat met de paplepel is ingegoten was: “Geen woorden, maar daden!” Dit mantra geldt niet alleen voor Rotterdam, maar ook en juist voor Vlaardingen!
 
HET MOTTO VAN UMIT IS: SAMEN, SOCIAAL EN SPORTIEF (3S)
Hij wil zich inzetten voor een sociaal, groen, veilig, duurzaam, divers, sportief Vlaardingen waar iedereen zich thuis voelt en welkom is. Dit vanuit de overtuiging dat we in deze stad naar elkaar omkijken, maar ook helpen. Niemand is meer of minder dan de ander. De verschillende positieve eigenschappen die je onder Vlaardingers terugvindt moeten elkaar juist versterken. Hij is ervan overtuigd dat we als samenleving groeien mits we er voor elkaar zijn en zorgen.

STADSPROGRAMMA’S:
Nieuwe Binnenstad
Zorgzaam Vlaardingen

PORTEFEUILLES:
Financiën en inkoop
Economische zaken en vestigingsklimaat
Bouwen en wonen
Ruimtelijke ordening
Maatschappelijke participatie
Grondzaken
Vastgoed
Werk en inkomen
Armoedebeleid
Stroomopwaarts
Sport en bewegen
Inburgering/integratie algemeen
Gezondheid
Maatschappelijke opvang

WIJKEN:
Babberspolder
Centrum