Nieuws

Gemeenteraad bespreekt voorlopige begroting

Op donderdag 7 november jl. vond de begrotingsbehandeling van 2019 plaats. Vanwege de tekorten in de meerjarenbegroting 2020-2023, is besloten om uitstel aan te vragen bij de Provincie Zuid-Holland. Tot maart zal via een proces/regiegroep bekeken gaan worden hoe de begroting er uit moeten komen te zien. Vorige week donderdag hebben partijen in de raad het over de ‘voorlopige’ begroting gehad. De begroting werd in meerderheid aangenomen en ook is de regiegroep aangesteld waarin vier gemeenteraadsleden zitten die de komende tijd het proces zullen leiden tot aan de nieuwe begroting in maart.

Lees verder

Pagina's