Nieuws

GroenLinks familiedag op alle terreinen een happening!

GroenLinks familiedag op alle terreinen een happening! 11 november 2018

Het was een geweldige GroenLinks familiedag afgelopen zondag 11 november in de kas van Stadslandbouw Van Ruytenburch voor de afdeling Vlaardingen. ‘s Middags rond twee uur kwamen de eerste leden binnen en was het een weerzien van oude bekenden.

Lees verder

Bijdrage GroenLinks begrotingsbehandeling 2019-2022

Op woensdag 7 en donderdag 8 november buigt de gemeenteraad van Vlaardingen zich weer over de begroting voor de periode 2019-2022. De eerste dag hebben alle partijen de tijd om hun algemene beschouwing te houden over de meerjarenbegroting 2019-2022. Op donderdag worden de amendementen en moties ingediend en besproken.

Hier de bijdrage van de GroenLinks fractie bij monde van fractievoorzitter Lianne van Kalken, uitgesproken op woensdag 7 november. Gevolgd door een overzicht van alle geplande amendementen/moties.

Lees verder

Meerdere organisaties willen natuureducatie weer terug in Vlaardingen

Afsluiting van het kindertuinseizoen in Holy - september 2018

Tijdens de komende begrotingsbehandeling in de Vlaardingse gemeenteraad zal de GroenLinks fractie een voorstel doen om het per 1 januari 2015 wegbezuinigde duurzaamheidscentrum voor Natuur en Milieu Educatie (NME) opnieuw leven in te blazen door minstens de terugkeer van een natuureducatieprogramma mogelijk te maken. Hiermee geeft GroenLinks steun aan de wens van meerdere Vlaardingse organisaties (zie onderstaand persbericht) die zich hard maken voor terugkeer van natuureducatie voor de basisschoolkinderen.

Lees verder

GroenLinks op gesprek in de Oostwijk

GroenLinks op gesprek in de Oostwijk - za. 6 oktober 2018

GroenLinks vindt het belangrijk om mét mensen te praten, in plaats van over mensen. Daarom zijn we op zaterdag 6 oktober met een gezellig groepje vrijwilligers de Oostwijk in gegaan.

Lees verder