Nieuws

Afscheid van Maurice met een speldje

Afscheid van Maurice met een speldje - 5 maart 2019

Aftredend voorzitter van GroenLinks Vlaardingen Maurice van Beers heeft vandaag 5 maart uit handen van het afdelingsbestuur het Vlaardings GroenLinks speldje ontvangen. Dit als waardering voor het vele werk wat hij in de periode 2014-2018 heeft verricht.

Lees verder

De gemeente zegt: De Broekpolder blijft groen!

Broekpolder - Vlaardingen - februari 2019

De gemeente plaatste vandaag een bericht op haar website getiteld “Sanering Broekpolder: feiten op een rijtje”. Samenvattend: De Broekpolder blijft groen – dus: geen huizenbouw! De sanering betreft 1/3e van het gebied, gebeurt gefaseerd en in goed overleg met de Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer. Alle partijen hebben wensen om het gebied meteen te verbeteren en ook daar wordt rekening mee gehouden. Hieronder het hele bericht van de gemeente.

Lees verder

Opening Geuzenmaand 2019

Geuzenvlag - Opening Geuzenmaand 2019 - Vlaardingen - 6 maart

De maand maart, waarin de Geuzenpenning wordt uitgereikt, staat symbool voor het opnieuw vertellen van de vrijheid. Niet alleen vanwege oorlogsgeweld, zoals we dat vaak doen in mei. Ook de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van expressie, de vrijheid om jezelf te zijn staan centraal.

Officiële Opening Geuzenmaand: 6 maart - 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) - De Windwijzer - Schiedamseweg 95

Lees verder

GroenLinks is geschokt door saneringsplannen Broekpolder van Provincie

Deze saneringsopdracht voor de Broekpolder vanuit de provincie is reden voor raadslid Neill Voorburg om zich sterk te maken voor een groene Broekpolder. De voorgenomen saneringsoperatie is namelijk grootschalig en leidt tot een totale kaalslag. Ontoelaatbaar volgens GroenLinks, CDA, PvdA en D66.
De Broekpolder moet namelijk (nog steeds) groen blijven!

Lees verder