Nieuws

Dodenherdenking Verploegh Chasséplein

Dodenherdenking Vlaardingen - 4 mei 2018

Samen met enkele honderden Vlaardingers waren ook veel leden van GroenLinks aanwezig bij de dodenherdenking op het Verploegh Chasséplein. Namens de gemeenteraad legden fractievoorzitters Lianne van Kalken van GroenLinks en Bart Bikkers van de VVD een krans.

Lees verder

GroenLinks vraagt college: mag bomenkap tijden het broedseizoen?

Broedseizoen

Onlangs constateerde GroenLinks dat er binnenkort gestart wordt met de kap van bomen aan de Watersportweg in de Broekpolder. Een grote hoeveelheid bomen langs kanovereniging Natsec en de Jachtvereniging zijn inmiddels van een merkteken voorzien. We zitten nu echter midden in het broedseizoen*). In de bomen en het omliggende struikgewas hebben tal van vogels hun nest. GroenLinks is tegenstander van kappen tijdens het broedseizoen.

Lees verder

Tweede hoorzitting Blankenburgtunnel bij Raad van State

Blankenburgtracé

Op 26 april 2018 vond bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburg-tunnel. De zitting ging over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. Advocaten van het ministerie van Infrastructuur en Auke Wouda namens de beroepspartijen (o.a. de Midden-Delfland Vereniging) werden ruim drie uur bevraagd door de leden van de RvS.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over collectieve zonnepanelen

Op 22 november 2017 heeft de voorzitter van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief UA aan het College van B&W en de Raad een brief gezonden over collectieve zonnedaken op panden in eigendom van de gemeente. Per brief van 27 februari jl. heeft de Teammanager Vastgoed namens burgemeester en wethouders een reactie gezonden. De brief van de Coöperatie was ook gericht aan de Raad, maar is nooit aan de Raad gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks vragen gesteld. Lees ze hier.

Lees verder

GroenLinks doet mee aan de coalitieonderhandelingen

Donderdag 19 april hebben informateurs Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP) hun conclusies gepresenteerd na de gesprekken die afgelopen week met de partijen hebben plaatsgevonden. Een coalitie met ONS.Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en het CDA lijkt volgens hen het meest voor de hand liggend.

Lees verder