De middag, die van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur duurt, vindt plaats in Vredeshalte, Liesveld 126 te Vlaardingen (winkelpand naast de voormalige ANWB-winkel).
Inloop vanaf 15.45 uur.

Prominente sprekers, betrokkenen bij onder andere Stichting Geuzenpenning, Stichting Aidoun, en Landelijk PAX, zullen tijdens deze middag hun perspectieven delen over de mensenrechtensituatie in Palestina en de weg naar vrede voor Israëliërs en Palestijnen.

Zij spreken o.a. over de Palestijnse organisatie Stichting Aidoun, over Resolutie 194/1948 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, over mensenrechten en de mensenrechtenorganisaties Al Haq (Palestina) en B’Tselem (Israël) die samen in 2009 de Geuzenpenning ontvingen, en over het werk van landelijk PAX in Israël en Palestina.
Gastsprekers zijn o.a. Hans Mathijssen, voormalig bestuurslid Stichting Geuzenpenning, en Thomas van Gool, PAX projectleider Israël-Palestina.

De bijeenkomst wordt geleid door David de Beer, vroeger postconflict consultant voor EU en VN en voorzitter van PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.

De sprekers zullen ingaan op de meest relevante kwesties van vandaag, waarbij elke organisatie haar unieke perspectief en bijdrage aan het streven naar vrede zal belichten.

De informatiemiddag biedt een waardevolle gelegenheid om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen, vragen te stellen aan deskundigen en deel te nemen aan een gesprek hierover.

Voor meer informatie en een aanmelding kunt u contact opnemen met Jalal Al-Baz, de contactpersoon van Stichting Aidoun en Han Raeijmaekers van PAX Ambassade, resp. op 0614588957 of 0639565296 of via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.
We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze ook voor Palestijnse en Israëlische Vlaardingers belangrijke middag, gewijd aan het bevorderen van mensenrechten en het streven naar vrede voor de mensen in Palestina en Israël.  

Gezien de beperkte ruimte is opgave vooraf gewenst, via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl. U krijgt daarna een bevestiging met een belangrijke tip m.b.t. de wel of niet goed verwarmde ruimte in Vredeshalte op het Liesveld.

_____________________________

PAX werkt al vanaf de jaren negentig in het Midden-Oosten met een grote focus op het lokale maatschappelijke middenveld en individuele activisten, die een rol kunnen spelen in de sociale en politieke verandering in de regio. Ook werkt PAX sinds de jaren negentig samen met Israëlische en Palestijnse vredes-en mensenrechtenactivisten en organisaties aan de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. Naast ondersteuning voor hun belangrijke werk in Israël en Palestina, probeert PAX hun stemmen ook in Nederland te laten horen. Internationaal recht is een belangrijke leidraad en een beter en effectiever Nederlands beleid ten aanzien van Israël en Palestina gebaseerd hierop een belangrijk doel.