Uitgelicht

GroenLinks Vlaardingen wil de samenleving socialer, groener en duurzamer te maken!

Het verkiezingsprogramma is daarbij een leidraad voor GroenLinks Vlaardingen en bedoeld als denkkader waarop kan worden teruggegrepen bij actuele politieke keuzen. De kern is dat we én Groen én Links centraal stellen en uitgaan van samenhang en integraliteit. Drie kernbegrippen zullen daarbij steeds de toetsstenen vormen: een samenhangende, integrale benadering van vraagstukken; duurzaamheid; en een sociale aanpak. We gaan Nederland veranderen!

 
"GroenLinks werkt!" was het motto van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
Op basis van de geboekte resultaten van de afgelopen periode kozen we als ons huidige motto dan ook terecht: "GroenLinks natuurlijk!"
Ook GroenLinks wethouder Jan Robberegt blikte terug op de nieuwjaarsborrel/campagnestart begin januari 2014.