_______________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 15 maart 2024

Betreft: artikel 34 vragen omtrent straattandarts in Vlaardingen

 

Geacht college,

Voor wie weinig geld heeft of geen goede verzekering heeft, komt tandzorg en een bezoek aan de tandarts vaak niet op de eerste plek. Voor minima, dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek zijn er allerlei redenen om de tandarts te mijden.
In Nederland zit mondzorg niet in het basispakket van de zorgverzekering, wat maakt dat een groep mensen mogelijk geen gebruik maken van de periodieke controle. Met als gevolg dat de problemen daardoor alleen nog maar groter worden.
Een gebit dat niet goed functioneert kan leiden tot grote problemen, is slecht voor de gezondheid en vermindert de algehele weerstand. Gebitsproblemen kunnen ontstekingen veroorzaken en pijn geven, daarnaast kan er sprake van schaamte zijn. Schaamte kan negatieve gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven van deze groep mensen. Mensen kunnen hierdoor in sociaal isolement raken of durven niet op sollicitatiegesprek uit schaamte voor hun gebit.

Voor dak- en thuislozen, verslaafden of mensen in financiële nood kan de tandarts door omstandigheden niet toegankelijk zijn en bestaat er een grotere kans op tandbederf of tandvleesontstekingen door achterstand in de behandeling. GroenLinks maakt zich dan ook zorgen om de groep mensen die de tandarts niet kan betalen waardoor de problemen in hun mond eigenlijk alleen maar erger worden. Daarnaast kan de staat van het gebit volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau invloed hebben op het liefdesleven, op sociale relaties en de positie op de arbeidsmarkt. De fractie van GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte of er in Vlaardingen bewoners of dak- en thuislozen zijn die de tandarts mijden vanwege de kosten? Zo ja,hoe groot is deze groep?
  2. Hoeveel mensen maken gebruik van een polis voor tandheelkundige zorg van de gemeente Vlaardingen?
  3. Hoeveel mensen in Vlaardingen maken gebruik van de stichting Urgente Noden voor tandheelkundige zorg?
  4. Bent u op de hoogte hoeveel dak- en thuislozen en/of verslaafden gebruikmaken van tandheelkundige zorg of daar gebruik van zouden willen maken, maar dit nu niet kunnen door omstandigheden?  
  5. Wat kost het concept van de straattandarts en wat is ervoor nodig om dit in Vlaardingen mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld nu in Rotterdam en Schiedam wordt uitgevoerd in samenwerking met de Sociale Tandarts Rotterdam?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de GroenLinks fractie,
Esther van Wieringen.