WIE IS ESTHER
Geboren in Brabant, maar opgegroeid in Vlaardingen. Esthers persoonlijkheid kenmerkt zich door gedrevenheid, enthousiasme. Ze is een echte strever naar kwaliteit, maar houdt daarbij altijd oog voor de mens, dier en de natuur. Ze staat voor gelijke kansen, maatwerk in de zorg, investeringen in goed onderwijs, een serieuze aanpak van discriminatie en een inclusieve, toegankelijke samenleving.

WAAR KOMT ESTHER VANDAAN
Na de studie pedagogiek is ze gaan werken in het onderwijs en heeft ze de lerarenopleiding basisonderwijs gevolgd. Naast  haar werk als groepsleerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs is ze als vrijwilliger actief bij de Vlaardingse Zomerschool. In het onderwijs ziet ze dagelijks het verschil tussen kansrijke en kansarme gezinnen.
Ze wil zich dan ook inzetten voor het verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk.
Zo is ze er van overtuigd dat onze neoliberale samenleving zorgt voor onvrede en onbegrip. In de politiek gaat het om mensen en niet om cijfers of geld.

WAT BEWEEGT ESTHER
Met de Buurtbezem in haar eigen wijk, de Oostwijk, zet ze zich in om zwerfvuil tegen te gaan. Zwerfvuil zorgt voor een rommelig straatbeeld, is schadelijk voor dieren en het milieu en dat wil ze juist tegengaan.

HAAR TIJD ALS RAADSLID
Op dit moment zit Esther al in de raad voor GroenLinks, als opvolger van Robin Bongers, die in december de raad moest verlaten, vanwege een verhuizing van Vlaardingen naar Ede-Wageningen.

EEN NIEUWE RAADSPERIODE
Esther stelt zichzelf verkiesbaar om bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt. Van Vlaardingen wil ze een eerlijker en empathische stad maken, een aantrekkelijke stad waar mensen elkaar eenvoudig kunnen ontmoeten en een stad waar de rijkdom van vogels en natuur wordt hersteld en beschermd. Tenslotte wil Esther zich ook inzetten voor burgerinitiatieven.

STADSPROGRAMMA’S:
Nieuwe Rivierzone
Leefbaar Vlaardingen

PORTEFEUILLES:
Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
Cultuur, erfgoed en bibliotheek
Bestuur en participatie
Evenementenbeleid
Dierenwelzijn en Biodiversiteit
Regenboogstad
Bouwen en wonen
Afvalinzameling en recycling
Jeugd
Onderwijs
Inclusie
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderwijshuisvesting

WIJKEN:
Holy
Rivierzone