Nieuws

Interview in AD met Kegel, Bikker en van Kalken: “Het gaat om de stad”

Interview in AD met Kegel, Bikker en van Kalken: “Het gaat om de stad” - AD 13 april 2019

Het AD gaf op 13 april jl. twee Vlaardingse raadsleden en een wethouder de gelegenheid terug te blikken op “een roerig jaar”. Een jaar waarin “de stad heeft stil gestaan”. Waar ging het mis; welke invloed op het raadswerk had het; was de stad stuurloos; hoe gaat het vertrouwen in de Vlaardingse politiek hersteld worden? Enkele vragen waarop door de drie werd ingegaan. Er is nu een formatie gestart om te komen tot een nieuw college met als deadline 9 mei. De insteek is positief, want iedereen is het zat, dus niet blijven hangen in het verleden maar verantwoordelijkheid nemen en knopen doorhakken. Het gaat om de stad!

Lees verder

GroenLinks Vlaardingen steunt Water Natuurlijk

GroenLinks Vlaardingen steunt Water Natuurlijk - 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kun je niet alleen stemmen voor de provincie, maar ook voor het waterschap. GroenLinks doet zelf niet mee aan de waterschapsverkiezingen, maar steunt de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk. GroenLinks Vlaardingen roept daarom op om te kiezen voor Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij.

Lees verder

Raad zo snel mogelijk op zoek naar een meerderheidscollege

Afgelopen dinsdag 12 maart vond er een extra raadsvergadering plaats naar aanleiding van de berichten in het AD (zie HIER het AD-bericht van 8 maart) over de verhuur van arbeidsmigranten in de woning van Frans Hoogendijk. Op de maandag ervoor hebben de collegevormende partijen GroenLinks, VVD en CDA een gesprek met Hoogendijk gehad. De conclusie van dit gesprek is dat wij geen steun meer kunnen hebben in deze wethouder. Daarom heeft GroenLinks op dinsdagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen Frans Hoogendijk.

Lees op deze pagina de verantwoording van GroenLinks fractievoorzitter Lianne van Kalken.

De motie van wantrouwen werd met 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen van zijn eigen partij ONS.Vlaardingen aangenomen, waardoor de wethouder daarna ontslagen is.

Vervolgens is er een motie ingediend door GroenLinks, VVD en het CDA om (in)formateurs aan te stellen en hen opdracht te geven een college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de raad op basis van een akkoord op hoofdlijnen over een aantal belangrijke dossiers, al dan niet met gedoogsteun. Ook deze motie is aangenomen, met 22 stemmen voor, en 10 stemmen tegen. De aankomende week wordt er met de raad verder gesproken over wie deze informateurs zullen zijn en wat de planning zal zijn om zo snel mogelijk een meerderheidscollege samen te kunnen stellen.

Lees verder

Vlaardingse raad unaniem: de Broekpolder blijft groen!

Vlaardingse raad unaniem: de Broekpolder blijft groen! - 7 maart 2019

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 maart diende GroenLinks, gesteund door zeven andere partijen, een motie in waarin de raad wordt gevraagd zich uit te spreken vóór een groene Broekpolder. De motie werd unaniem aangenomen. “Met het unaniem aannemen van deze motie onderstreept de politiek het belang en unieke karakter van de Broekpolder. Een kaalslag en woningbouw zijn hiermee absoluut uit den boze”, aldus Neill Voorburg.

Lees verder