Beste GroenLinksers,

Het afgelopen jaar is voor de GroenLinks-fractie voorbij gevlogen, en 2024 brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.
De plannen voor de omvorming en ecologische verbetering van de Broekpolder worden definitief gemaakt en een Groenbeleidsplan, waar groene organisaties uit Vlaardingen bij zijn betrokken, wordt vastgesteld.
En wat te denken van de woningbouw, een nieuwe visie op de binnenstad, de ontwikkelingen binnen de culturele sector, dierenwelzijn en het terugdringen van armoede?
Veel uitdagingen die dankzij een vermoedelijk nieuwe en kille wind vanuit de Haagse politiek niet eenvoudiger worden. Hoe kan de gemeente Vlaardingen haar inwoners hiertegen beschermen, en op welke manier gaat GroenLinks dit aanjagen?
De kunst is om de gure wind om te zetten in energie. Gelukkig is GroenLinks hier goed in: het omzetten van uitdagingen in kansen.
Om te begrijpen waar we naartoe gaan, kijken we terug naar het bewogen jaar 2023.

Hoogtepunten…
Met veel festiviteiten rond ‘Vlaardingen, 750 jaar stadsrechten’, en met het vervangen van steen door groen en het daarmee winnen van het NK-tegelwippen was 2023 een feestelijk jaar met een mooi groen randje. Er is zichtbaar kunst en groen bijgekomen in de stad.

De fractie van GroenLinks heeft veel aangekaart, op de agenda gezet en dankzij politiek handwerk meerderheden verzameld.
Voorbeelden zijn een uitstootvrije jaarwisseling dankzij extra budget voor evenementen, het benoemen van een Keti Koti plein en het beschikbaar stellen van financiën voor een herdenkingsmonument.

Met name twee zaken willen we extra benadrukken: de vertrouwensexperimenten in de bijstand en het behouden van de bomen aan de Oosthavenkade.

GroenLinks voert positieve politiek en gaat uit van vertrouwen in mensen.
De beste manier om vertrouwen in de politiek te krijgen, is vertrouwen geven aan anderen. Een groep die continu wordt gewantrouwd zijn mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het bijstandsregime is streng, met veel regeldruk en verplichtingen die niet leiden tot meer uitstroom naar werk maar wel zorgen voor spanning, stress en onzekerheid. Soepelere bijstandsregels zorgen voor meer rust, zelfontplooiing, gezondheid, participatie en vertrouwen. Daarom heeft de fractie van GroenLinks het voorstel gedaan voor een zogenaamd experiment, een pilot waarbij de regeldruk voor mensen in de bijstand omlaag gaat, tegenprestaties niet nodig zijn en er meer maatwerk wordt geleverd. Hiervoor wordt € 300.000,- uitgetrokken. In het eerste kwartaal van 2024 komt het college bij de raad terug met de uitwerking van dit voorstel.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Na een goede samenwerking met Stichting Boombehoud en met het college is de fractie van GroenLinks er in geslaagd om alle bomen aan de Oosthavenkade te behouden. De bomen zullen allemaal voorzien worden van een groot plantvak met daarin lage begroeiing. Hierdoor zal de gehele Oosthavenkade een mooie en groene uitstraling krijgen.
Ook behaalden we succes bij het behouden van bomen bij de Aalscholverlaan. In verband met woningbouw zouden daar 28 bomen moeten verdwijnen. Samen met D66 hebben hebben we ons ingezet voor het behoudt van deze bomen. Met succes: op dinsdag 17 december liet het college weten dat, na overleg met woningcorporatie Samenwerking, de bomen behouden blijven.

Dieptepunten….
Moeilijke momenten waren er ook het afgelopen jaar. Met name de aardbeving in Turkije en de gruwelijke oorlog in Gaza hebben bij de fractie veel emoties losgemaakt. De aardbeving raakte ons diep. Met name raadslid Ümit Gülseren was erg betrokken, zowel politiek als bij de Turkse gemeenschap in Vlaardingen. Hij heeft zich ingezet voor het realiseren van containerwoningen in het rampgebied en is betrokken geweest bij veel gesprekken tussen de gemeente en Vlaardingers met Turkse roots. Het college heeft namens de Vlaardingse inwoners € 75.000,- gedoneerd aan hulporganisaties.

De gruwelijke beelden uit Gaza en Israël zijn schokkend. Het leed dat met name burgers wordt aangedaan is met geen pen te beschrijven. De fractie heeft hier uitgebreid bij stilgestaan en veel emoties gedeeld. Ook waren fractieleden aanwezig bij herdenkingsbijeenkomsten en namen we met pijn in ons hart kennis van het uithangen van de Israëlische vlag op het stadhuis in Vlaardingen. Dit vreselijke conflict heeft een treurige geschiedenis van burgerdoden, gewonden, onderdrukking en vluchtelingen. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en we vonden het geen moment voor een politiek statement. Juist in tijden van groot verdriet moeten we elkaar opzoeken en verbinden in plaats van polariseren. Gelukkig zijn later ook de Palestijnse vlag en de vredesvlag uitgehangen.

Op naar 2024
De uitslag van de verkiezingen heeft de fractie van GroenLinks strijdvaardiger dan ooit gemaakt voor het nieuwe jaar. Het is nu ontzettend belangrijk dat we ons sociale, groene en progressieve geluid laten horen. Wat ons betreft moeten de progressieve krachten in Vlaardingen elkaar opzoeken, vasthouden en zoveel mogelijk verenigen. Schouder aan schouder staan om hardvochtig overheidsbeleid te weerstaan.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verschillende politieke ontwikkelingen en besluiten die het komende jaar genomen gaan worden. Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. We zien elkaar hopelijk snel weer, wellicht al op de nieuwjaarsborrel van vrijdag 12 januari.

Hartelijke groeten,
Neill Voorburg
namens de fractie en wethouder van GroenLinks Vlaardingen,
Esther van Wieringen, Ümit Gülseren, Yasmine Bouchrit, Lukas Muller en Lianne van Kalken.