WIE IS NEILL
Neill zet zich al negen jaar met hart en ziel in voor GroenLinks Vlaardingen. Eerst vanuit de (steun)fractie en als campagneleider en de afgelopen vier jaar als raadslid. Verzet tegen de aanleg van de Blankenburgverbinding was al die jaren geleden de reden dat hij politiek actief werd. De aanleg van de tunnel is inmiddels in volle gang met een enorme aanslag op het groen, de bomen en het cultuur landschap tot gevolg. Neill houdt de herplant van de gekapte bomen nauwlettend in de gaten.
Hij staat namelijk voor een groene stad met oog voor mens en dier. Als raadslid in Vlaardingen wil hij de transitie naar een nieuwe, schone en inclusieve economie aanjagen. De grootste uitdaging van onze tijd is, wat Neill betreft, het tegengaan van de opwarming van de aarde en het redden van onze ecosystemen waarvan we zo afhankelijk zijn.

WAAR KOMT NEILL VANDAAN
Neill Voorburg is geboren op 22 augustus 1982, in het Holy Ziekenhuis te Vlaardingen. Als geboren en getogen Vlaardingen voelt hij zich zeer verbonden met onze stad. Hij koestert dan ook veel mooie herinneringen aan Vlaardingen. Als kind mocht hij graag zwerven door de “bossen” in de Broekpolder, hield van zwemmen in het Kolpabad en heeft jaren taekwondo beoefend bij het Shell Sportpark. Hij zit inmiddels alweer 10 jaar met smart te wachten op een Westlandtoertocht.
Met roots in de Hooglanden van Schotland waar zijn opa en oma een boerderij hadden, is hem van kinds af aan liefde en respect voor natuur, dieren en planten bijgebracht.
Politiek is al jaren een grote passie voor Neill en de keuze voor GroenLinks was daarom voor hem een logische: GroenLinks is de partij die oog heeft voor groen, mensen, welzijn van dieren en een duurzame toekomst. Een sociale partij met een groen hart.
Neill heeft na opleidingen Sociaal Cultureel Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening werkervaring opgedaan in buurthuiswerk, jeugdzorg, de kinderopvang en het onderwijs.

ZIJN TIJD ALS RAADSLID
De afgelopen vier jaar was Neill raadslid in Vlaardingen. In die tijd heeft hij zich, meer dan elke andere politicus, ingezet voor het groen en de biodiversiteit in Vlaardingen. Zo heeft hij zich onder andere succesvol sterk gemaakt voor de aanplant van minibossen, het behoud van groen en bomen bij de sanering van de bodem in de Broekpolder, het behoud van bomen in het Maaspark en tegen het gebruik van houtige biomassa. Daarnaast pleit hij consequent voor de aanleg van walstroom in het havengebied en bij DFDS in het bijzonder.

EEN NIEUWE RAADSPERIODE
De komende jaren is er nog veel te doen op het gebied van groen, biodiversiteit en duurzaamheid in Vlaardingen. Hij wil van Vlaardingen namelijk weer de groenste stad van Nederland maken. Hiervoor zou iedereen minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk voor minimaal 30% uit bladerdek moeten bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen. Daarbij is de verbinding tussen de groene gebieden en de aanplant van zoveel mogelijk inheemse soorten van groot belang voor verschillende dieren en de biodiversiteit als geheel. Gelukkig is Neill zeer gemotiveerd om de komende vier jaar een grote groene slag te slaan.

STADSPROGRAMMA’S:
Groen Vlaardingen
Nieuwe Energie

PORTEFEUILLES:
Regionale samenwerking: (MVS MRDH)
Mobiliteit
Blankenburgverbinding & kwaliteitsprogramma nieuw waterland
Personeel en Organisatie
Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie
Buitengebied
Bouwen en wonen
Openbare ruimte, verharding en riolering
Energietransitie
Duurzaamheid
Milieu
ICT, dienstverlening en facilitaire zaken

WIJKEN:
Oostwijk
Broekpolder