Tom van der Lee was onder meer voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen, waarbij het thema Vertrouwen in de Politiek hoog op de agenda stond. Hij zal zijn ervaringen en visie met ons delen, maar daarnaast ook vooral met de aanwezigen in gesprek gaan.

Tijdens deze avond gaan ook raadsleden Neill Voorburg (GroenLinks, fractievoorzitter) en Marije Ottervanger (PvdA) met elkaar in gesprek over het vertrouwensexperiment 'Regelarme Bijstand', waarover de gemeenteraad in Vlaardingen in juli overeenstemming heeft bereikt. Dit project is een voorbeeld van handelen van de overheid vanuit vertrouwen in de burger.

In het tweede gedeelte van de avond gaan we in groepen discussiëren over interessante stellingen rond het thema en vervolgens weer gezamenlijk afsluiten.

De avond is georganiseerd door de Vlaardingse afdelingen van GroenLinks en de PvdA in samenwerking met de afdelingen van GroenLinks en PvdA in Schiedam en Maassluis.

De bijeenkomst op woensdag 15 november start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur in zaal de Harmonie in de Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51.