Mijn grote passie is muziek en via een mooie combinatie van werk en muziek leerde ik in 2000 Esther Blaauw kennen, een geboren en getogen Vlaardingse. De liefde die opbloeide maakte het vanzelfsprekend dat ik mijn flatje in Rotterdam verliet voor een huis in Vlaardingen-Holy om daar met Esther en haar dochter Sophia samen te gaan wonen. Dit gebeurde in 2008. In dat jaar is ook onze dochter Isolde geboren.

De strijd tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel leverde voor mij een kennismaking op met de verschillende partijen, organisaties en personen in Vlaardingen die zich om deze kwestie druk maakten, waaronder natuurlijk GroenLinks. Binnen GroenLinks ben ik ook bij andere activiteiten betrokken geraakt op het terrein van groen, verkeer en duurzaamheid. Daarnaast heb ik meegewerkt met de verschillende verkiezingscampagnes in de loop der jaren.

Op dit moment ben ik adviseur informatiebeheer bij de gemeente Rotterdam. Ik zie door mijn functie de diversiteit aan taken waar een gemeente voor aan de lat staat. Openheid is daarbij erg belangrijk. De burger heeft recht om te zien wat de overheid doet en waarom. Maar daarnaast moet de overheid de privacy garanderen en de gegevens beschermen die burgers aanleveren bij een aanvraag, verzoek of aangifte. Met dit als basisgedachte help ik samen met mijn team de gemeente haar systemen op een juiste manier in te richten en te gebruiken.

Verbanden, verbindingen en associaties leggen, dat wil ik graag vanuit het bestuur doen. Binnen een vereniging als GroenLinks is het belangrijk dat we elkaar opzoeken, elkaar stimuleren, ons gedachtegoed blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat we het gesprek aangaan, met elkaar, met andere afdelingen van GroenLinks, én met andere politieke partijen culturele en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven binnen en buiten Vlaardingen.