De sfeer was goed en de gesprekken tussen de raadsleden was positief: er werd voornamelijk op de inhoud met elkaar van dachten gewisseld. De Vlaardingse gemeenteraad heeft na alle beraadslagingen met een ruime meerderheid de begroting 2024-2027 vastgesteld.

De begroting laat zien dat de gemeente Vlaardingen er financieel gezond voor staat. Hierdoor is er ook de ruimte om te investeren in de stad. We lichten er voor GroenLinks een aantal belangrijke punten uit:

  • Dankzij de inspanningen van GroenLinks tijdens de voorjaarsnota is in de begroting een bedrag van 300.000 euro gereserveerd voor vertrouwensexperimenten voor mensen in de bijstand. De wethouder gaf op vragen van GroenLinks hierover aan dat we in het eerste kwartaal van 2024 de stand van zaken krijgen en daar vervolgens over kunnen verder praten.
  • Samen met D66 en ONS hebben we een voorstel ingediend om het evenementen budget te verhogen met 400.000 euro. We hebben de positieve impact gezien van de festiviteit in het kader van 750 stadsrechten gezien en willen dit momentum vasthouden. Hiermee is ook een uitstootvrije jaarwisseling een mogelijkheid.
  • Samen met AOV hebben we een bedrag van 157.000 euro gereserveerd voor vrij reizen met het OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Dit is een kwetsbare groep mensen en hopelijk brengt gratis OV enige verlichting en gaat de drempel omlaag om er opruit te trekken, activiteiten te doen en andere mensen te ontmoeten.
  • Naar aanleiding van een goed inhoudelijk debat tussen fractievoorzitter Arnout Hoekstra en Fractievoorzitter Neill Voorburg van GroenLinks, kwam de SP met een mooi voorstel om 314.000 extra te reserveren om huizen te isoleren van mensen met weinig vermogen en een beperkt inkomen. GroenLinks heeft dit uiteraard van harte ondersteund.

Al met al en mooi groen en links resultaat waarmee we Vlaardingen weer een beetje groener en socialer maken.

Fractievoorzitter Neill Voorburg toont zich verheugd: Vlaardingen staat er financieel goed voor. Omdat er mooie groene en sociale voorstellen zijn opgenomen in de begroting, wordt de bestaanszekerheid van mens en natuur in Vlaardingen weer wat versterkt. En dat de bomen aan de Oosthavenkade mogen blijven staan is natuurlijk al helemaal fantastisch!

[tekst gaat door onder de twee images]

Begrotingsbehandeling Vlaardingen…. Uitslag stemming Bomen Oosthavenkade

Zie hieronder de door Neill uitgesproken tekst in eerste termijn:

Neill over begroting Vlaardingen - november 2023

Vlaardingen 8 november 2023

Voorzitter,

Ouderwets wordt weer nieuwerwets. Dat geldt zeker voor de term bestaanszekerheid; weinig woorden zijn momenteel politiek zo hip als bestaanszekerheid. Binnen GroenLinks was bestaanszekerheid al trending voordat we het bestaanszekerheid zijn gaan noemen. Maar altijd met die typische GroenLinks twist: voor ons geldt bestaanszekerheid namelijk voor mens en natuur.

Ik richt me daarom tijdens dit betoog op drie zaken. Bijstand, Bomen en Evenementen

BIJSTAND:
Het is mooi dat ons voorstel om te beginnen met vertrouwensexperimenten voor mensen in de bijstand zijn opgenomen in de begroting. En toch blijft dit onderwerp een wirwar van gevoelens bij me oproepen. Aan de ene kant voel ik hoop en opwinding; eindelijk lijkt er erkenning te komen voor de uitdagingen waarmee mensen in de bijstand dagelijks te maken hebben. Maar aan de andere kant ben ik ook bezorgd en nerveus, omdat het nog niet duidelijk is wie aan deze experimenten kunnen deelnemen en om hoeveel mensen het gaat.

Het kan namelijk voor mensen die afhankelijk zijn van bijstandsvoorzieningen zwaar zijn om rond te komen. Elke cent is van cruciaal belang, en de vrees om de eindjes aan elkaar te knopen is een voortdurende metgezel. Door de rust en ruimte die vertrouwensexperimenten bieden, gaat hopelijk de kwaliteit van leven omhoog en kan de doorstroom naar werk waar iemand blij mee is, trots op is, verbeteren. Ik heb de hoop dat er positieve veranderingen op komst zijn, en er misschien wat meer financiële zekerheid in het verschiet ligt.

Toch heb ik een aantal zorgen en wellicht kan de wethouder mij een beetje op mijn gemak stellen. Hij kan misschien wat zeggen over de termijn waarop we verwachten te beginnen en voor hoeveel mensen in Vlaardingen het mogelijk wordt gemaakt. Ik denk namelijk dat het goed is dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt en er gestart wordt. Zodat degenen die het, het hardst nodig hebben, daadwerkelijk kunnen profiteren van deze veranderingen. Het kan namelijk een sprankje hoop zijn te midden van de dagelijkse worstelingen in de bijstand, en ik hoop dat dit experiment daadwerkelijk een verschil zal maken in het leven van velen die proberen te overleven in moeilijke tijden.

BOMEN
Voorzitter,
Over overleven in moeilijke tijden gesproken. Het leven van een plataan gaat niet over rozen, en al helemaal niet als je in de Oosthavenkade staat. Aan de ene kant sta je op een schitterende locatie, letterlijk kleur gevend aan een echte landmark van Vlaardingen, namelijk de haven. Anderzijds moet je al bijna drie jaar voor je leven vrezen omdat de kans bestaat dat je omgezaagd wordt. Vanavond maken we een eind aan deze onzekerheid: for beter or worse.

Want voorzitter, al bijna drie jaar lang maak ik me namens GL sterk voor het behoud van deze bomen. En het was me de politieke achtbaan, elk middel is ingezet. Drie setjes art34 vragen, technische vragen, amendementen, een agendaverzoek, een motie, een raadsmemo. En de afgelopen weken hebben we weer bewoners gesproken en op verschillende dagen en tijdstippen letterlijk parkeerplaatsen geteld. Allemaal culminerend in het voorliggende amendement.

En voorzitter het was onze inspanningen meer dan waard, want zonder onze inzet hadden de bomen al gekapt geweest. En nu staat het sluitstuk op het programma en daarmee de laatste kans om de bomen te behouden. Te behouden niet alleen voor onszelf maar ook voor vele generaties Vlaardingers die nog geboren kunnen worden. Want vergis je niet, het leven van een plataan gaat weliswaar niet over rozen, maar het is wel een lang leven. Een plataan kan namelijk zomaar 400 jaar oud worden. Tegen dit licht is die benodigde 300.000 euro een schijntje en de meest duurzame investering die deze raad de komende dagen kan doen.

EVENEMENTEN
Voorzitter,
Wie positiviteit geeft, krijgt positiviteit terug. Het afgelopen jaar hebben we veel mooie evenementen gezien in de stad in het kader van Vlaardingen 750. Kunst, cultuur, sport en erfgoed kwamen bij elkaar. Op veel verschillende terreinen waren er evenementen en mogelijkheden voor Vlaardingers om met elkaar in contact te komen. Dit alles heeft voor veel positiviteit onder Vlaardingers gezorgd, en het was fijn dit terug te mogen krijgen. Volgens GL belangrijk om dit momentum vast te houden en ook het komende jaar veel mooie en positieve evenementen te zorgen, met als apotheose een wat ons betreft uitstootvrije show voor de jaarwisseling. Samen met D66 en ONS hebben we een amendement ingediend dat dit alles mogelijk maakt.

AFSLUITEND
Voorzitter afsluitend,
Het is volgens mij belangrijk om empathie en begrip te tonen voor de uitdagingen waarmee mensen in moeilijke situaties te maken hebben, en samen te werken aan het creëren van een maatschappij waarin solidariteit het uitgangspunt is. Bestaanszekerheid is in mijn ogen solidariteit, solidariteit met mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Het lijkt me voor ons allemaal goed om aan een persoon te denken die het moeilijk heeft, en voorstellen te doen in zijn, haar of hen voordeel. Belangrijk dus om zo snel mogelijk te beginnen met de vertrouwensexperimenten zodat we de effecten hiervan kunnen evalueren, en zo mogelijk doorpakken. De begroting laat zien dat hier ruimte voor is.

Maar ook bestaanszekerheid voor de natuur om ons heen, deze heeft namelijk geen stem, des te belangrijker om de onze te gebruiken. We zien in de begroting dat er volop geïnvesteerd wordt in het groen. En we hebben gezien, dat er een visie op de binnenstad aankomt met daarin eindelijk een groen Liesveldviaduct. Maar vooral de basis moet op orde, dat betekent ecologisch beheer, ecologisch aanplanten en zuinig zijn op wat we hebben. Dit begint met een nieuw groenbeleidsplan, ik ben daar natuurlijk zeer benieuwd naar. En nieuwsgierig naar waar de wethouder mee komt. Want u begrijpt dat GroenLinks ook bestaanszekerheid wil voor onze dierlijke inwoners. Van kruipende insecten en vliegende vogels tot kleine charismatische zoogdieren.

Ik dank u wel.