In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 hier een overzicht wat GroenLinks Vlaardingen de afgelopen periode 2010/2014 ondermeer heeft bereikt op het gebied van duurzaamheid, milieu, groen, dieren, leefbaarheid, cultuur, op sociaal gebied en voor fietsers.

Duurzaamheid en milieu worden steeds beter op de kaart gezet in Vlaardingen. Zo wordt het nieuwe Stadhuis door de inzet van GroenLinks straks een van de meest duurzame gebouwen van Nederland. Op initiatief van GroenLinks vormen duurzaamheidsmaatregelen een onderdeel van particuliere woningverbetering. Er is een start gemaakt met het plaatsen van elektrische oplaadplaatsen voor fietsen, scootmobiels en auto's. Op initiatief van GroenLinks is beperking van vestiging van zwaar vervuilende bedrijven en voorrang bij vestiging voor bedrijvende die het milieu niet verder belasten (groene banen), gemeentelijk beleid geworden. De “buurtbezem”, aanpak van zwerfafval op buurtniveau, is een mooi initiatief van “de buurt” en GroenLinks samen. De acties door en met GroenLinks tegen de komst van de Blankenburgtunnel gaan onverminderd door.

Groen en dieren hebben door de inzet van GroenLinks een hoge prioriteit in Vlaardingen. De Broekpolder is daarvan het beste voorbeeld. Een succes is dat de grote grazers er toch gekomen zijn. Er is een bomenbeleid gekomen dat bomen zoveel mogelijk worden beschermd, mede in overleg met de Stichting Boombehoud. Daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd en ondersteund zoals de verkiezing van de groenste straat en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor stadslandbouw, zoals bv. in de Westwijk. De nota dierenwelzijn en de verhuizing van de edelherten zijn voorbeelden dat GroenLinks het belang van een doordacht dierenbeleid realiseert.

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en gefinancierd. De gemeentelijke inzet in de wijken in samenwerking met bewoners en instellingen (het gebiedsgericht werken) heeft een stevige impuls gekregen. Mede door GroenLinks is er nog steeds geld om leefbaarheidsactiviteiten van bewoners in de wijken mogelijk te maken. Er zijn wijk-deals afgesloten, bijvoorbeeld over het onderhoud van plantsoenen. En er zijn veel activiteiten gekomen om het milieubewustzijn te bevorderen zoals de klimaatstraatverkiezing (Vlaardingen stergemeente).
Maar ook op plaatselijk niveau worden burgerinitiatieven actief ondersteund zoals bv. de stadsboerderij, de Fair Trade werkgroep en de Stichting Boombehoud met als resultaat de officiële erkenning als Fair Trade gemeente en een blijvend Groene Stad.

Cultuur - zonder de langdurige inzet en alertheid van GroenLinks zou het Museum wegbezuinigd zijn, was de Kroepoekfabriek er niet gekomen en zou het centrum voor kunsteducatie nu niet in aanbouw zijn. De nieuwe cultuurnota, de Creatieve Stad, is in samenwerking met het kunst- en cultuurveld ontwikkeld. De subsidie voor het project laaggeletterdheid is een zinvolle sociale en culturele actie.

Op sociaal gebied zijn dankzij de inspanningen van GroenLinks belangrijke zaken geregeld zoals huisbezoeken in het kader van de WMO, behoud van de “Ericabus”, intensieve aandacht voor schuldhulpverlening etc. Internationale vriendschapsbanden, groen en integratie werden goed gecombineerd door de ontvangst van een Turkse delegatie uit Ankara. Park ’t Nieuwelant en het Klauterwoud houden er Turkse eiken aan over. Het verzoek van GroenLinks in december 2013 om, na de dood van Nelson Mandela op 5 december 2013, een straat of plein naar hem te vernoemen om deze inspirerende man in herinnering te houden werd gehonoreerd.

De aandacht voor de fietser is en blijft een belangrijk speerpunt voor GroenLinks. De knelpuntennotitie en de uitvoering van de fietsbalans spreken voor zich. Ook de elektrische fiets en de scootmobiels zijn door de oplaadpalen in het centrum beter toegerust.