Wie Lianne is
Lianne van Kalken is sinds 2014 raadslid voor GroenLinks. In een versplinterd politiek veld is het wat haar betreft belangrijk en onmisbaar om de samenwerking op te zoeken met elkaar. In de raad zet Lianne zich in voor veiligheid, de juridische aangelegenheden, decentralisaties, onderwijs, cultuur, klimaat en duurzaamheid. Daarnaast zit zij in de agendacommissie, is ze voorzitter van de commissie- en oriënterende avonden en houdt zij zich bezig met positieve politiek. Samenwerken met elkaar is een punt wat zij regelmatig op de agenda zet.
 
Waar Lianne vandaan komt
Lianne van Kalken werd op 22 oktober 1990 geboren in Vlaardingen. Op haar zesde verhuisde ze naar Limburg, waar ze tot haar achttiende woonde. Ze ging hierna rechten studeren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sindsdien woont zij in Vlaardingen. Inmiddels is Lianne naast raadslid als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar zij onder begeleiding van de Thorbecke Hoogleraar Geerten Boogaard (promotie)onderzoek doet voor de Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van BZK naar ‘Raadsakkoorden’. In dit onderzoek kijkt ze naar de manier waarop vormen van raadsbrede samenwerking in de lokale democratie in de praktijk invulling krijgen, wat de gevolgen ervan zijn, en welke juridische, bestuurskundige en politicologische grondslagen er voor zijn.

Betrokken bij de samenleving, begaan met de mens en op een sociaal ingestelde wijze. Lianne staat voor een democratie waarin we keuzes durven te maken die gericht zijn op de lange termijn. Het gaat niet om vier jaar, maar om de toekomst van ons land. Voor wat betreft veiligheid, zorg, onderwijs, cultuur, economie en groen: duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Met dat bewustzijn zit zij in de politiek.