GroenLinks Raadslid Lianne van Kalken

Lianne van Kalken

Raadslid

In Vlaardingen ben ik geboren (1990) en na twaalf jaar in Limburg gewoond te hebben, ben ik op mijn achttiende teruggekeerd om op de Erasmus Universiteit de studie Rechtsgeleerdheid te gaan volgen. Vanzelfsprekend ging ik in Vlaardingen wonen: ik voel me hier als een vis in het water!

Mijn master heb ik aan de Universiteit afgerond, en inmiddels ben ik naast mijn raadlidmaatschap ook werkzaam op de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar ik rechtenstudenten begeleid bij verschillende vakken. Zowel op de inhoud, als in de praktijk, bijvoorbeeld door het geven van pleitworkshops.

De politiek heeft mij altijd geïntrigeerd. Misschien omdat ik dit van huis uit heb meegekregen. Sinds maart 2014 ben ik raadslid en hou ik me in de fractie met name bezig met veiligheid, de juridische aangelegenheden, decentralisaties, onderwijs, cultuur, klimaat en duurzaamheid. Daarnaast zit ik in de agendacommissie, ben ik voorzitter van de commissie- en oriënterende avonden en hou ik me binnen de Raad bezig met de nieuwe werkwijze ‘effectief vergaderen’. 

Naar mijn mening moet politiek transparant zijn. We leven in zo’n mooi land waar veel goed geregeld is, maar veel nog kan veranderen. Daarvoor zijn in mijn optiek twee punten van belang.

Vanuit mijn juridische achtergrond zie ik dat de rechtsstaat en de democratie een verworven goed is, dat moet niet verloren gaan. De beslissingen die genomen worden, moeten ook genomen worden door vertegenwoordigers die representatief zijn voor de samenleving. Ik wil daarom Vlaardingers, vooral jongeren, meer betrekken bij politiek, laten zien dat politiek wel degelijk belangrijk is en niet een ver-van-mijn-bed-show, waar je toch niets mee te maken hoeft te hebben. Ik wil vertegenwoordiger zijn voor een nieuwe, jonge groep linkse mensen. Betrokken bij de samenleving, begaan met de mens en op een sociaal ingestelde wijze. Dat draag ik uit, door actief lid te zijn bij een politieke partij, bij GroenLinks.

Daarnaast sta ik voor een democratie waarin we keuzes durven te maken die gericht zijn op de lange termijn. Het gaat niet om vier jaar, maar om de toekomst van ons land. Voor wat betreft veiligheid, zorg, onderwijs, cultuur, economie en groen: duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Met dat bewustzijn zit ik in de politiek.

Heb je een goed idee, of een vraag voor mij, stuur me dan een mail!