1 mei, debat in De Salon over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 1 mei wordt de strijd tegen mensonterende werkomstandigheden herdacht. Of gaat het tegenwoordig ergens anders over? Een debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in De Salon onder leiding van Dick van der Lugt. GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang gaat in gesprek met Vlaardingse ondernemers.

Op 1 mei, dag van de arbeid gaat Jack Tsang fractievoorzitter van GroenLinks in discussie met Vlaardingse ondernemers over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De SER zegt over MVO: "MVO is: het bewust richten van de ondernemingsactiviteit op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu)". Deze benadering wordt verwoord in de volgende definitie: MVO is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in evenwicht is. Naast de duurzaamheidaspecten (milieu) zijn dus ook de sociale aspecten aan de orde.

Van 17.00 uur bent u welkom in de Salon, Oosthavenkade 9, Vlaardingen.

Om 18.30 uur opent Jack Tsang de bijeenkomst met een korte toelichting. Vervolgens wordt onder leiding van Dick van der Lugt een gesprek tussen de aanwezigen gevoerd waarbij de gedachten van het MVO op Vlaardings niveau worden uitgewerkt. De voorbeeldrol van de gemeente Vlaardingen komt daarbij zeker aan de orde. Om 20.00 uur is het formele gedeelte afgerond en kunnen de aanwezigen gebruik maken van een buffet รก 18,00 Euro per persoon.

Het programma is een onderdeel van De Salon Business Club, een activiteit waar bedrijfsleven, raadsleden, gemeenteambtenaren Kamer van Koophandel en anderen elkaar regelmatig ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, oplossingen te zoeken en trends onder de loep te nemen. Vorig jaar organiseerden Ben Vuyk en Jan de Ruiter al enkele soortgelijke bijeenkomsten.

U bent welkom!