8 maart Internationale Vrouwendag - twee oproepen voor vrouwen in Iran en in Colombia

In het kader van Internationale Vrouwendag vandaag 8 maart vraagt GroenLinks Vlaardingen uw aandacht voor twee acties van Amnesty International: één voor de rechten van Iraanse vrouwen, en één voor roept u op bescherming van Columbiaanse vrouwen. GroenLinks roept u op vandaag nog deze acties te ondersteunen door twee voorbeeldbrieven te downloaden en te versturen.

-----------------------------------------------------------------

ACTIE IRAN: IRAANSE ACTIVISTEN VROUWENRECHTEN TEGENGEWERKT

ACTIE COLOMBIA: GEWELD TEGEN VROUWEN ALS OORLOGSWAPEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRAN: IRAANSE ACTIVISTEN VROUWENRECHTEN TEGENGEWERKT

Veel meisjes en vrouwen in Colombia zijn het slachtoffer van seksueel geweld. De regering doet er nauwelijks iets tegen. Seksueel misbruik is een intimiderend en vernederend oorlogswapen. Het treft velen. Daders worden zelden berecht.

Op 8 maart, internationale vrouwendag, wordt jaarlijks wereldwijd actie gevoerd voor gelijke rechten voor vrouwen. Zo zijn vrouwen en meisjes in Colombia tijdens gewapende conflicten vaak bewust het slachtoffer van seksueel misbruik. Toch hoor je er weinig over in Colombia. De reden: angst en schaamte.

Amnesty roept vicepresident Santos Calderón op maatregelen te nemen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen deze vorm van mensenrechtenschendingen en het geweld te onderzoeken. Ook moet de regering de daders berechten en een eind maken aan de straffeloosheid in het land. Amnesty roept de Colombiaanse regering tevens op resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren, waarin staat dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten zijn in besluitvorming over gewapende conflicten en vredesonderhandelingen.

Wat kunt u doen? Schrijf een Spaanse of Engelstalige brief waarin u de Colombiaanse autoriteiten oproept uitputtend onderzoek te doen naar alle gevallen van geweld tegen vrouwen, daders ervan te berechten en resolutie 1325 uit te voeren.U kunt de brief hier downloaden.

Onderteken, maar stuur deze bief NIET naar rechtstreeks naar Iran, maar naar één van de volgende adressen:

President of the Islamic Republic of Iran His Excellency Mahmoud Ahmadinejad p/a Amnesty International Postbus 1968 1000 BZ Amsterdam

en/of

Minister of Intelligence His Excellency Gholam Hossein Mohseni Ejeie p/a Amnesty International Postbus 1968 1000 BZ Amsterdam

Amnesty International zal deze aanbieden aan de Iraanse autoriteiten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLOMBIA: GEWELD TEGEN VROUWEN ALS OORLOGSWAPEN

Iraanse mensenrechtenactivisten spannen zich in voor gelijke rechten voor vrouwen. De regering is hier niet van gediend. Met intimidatie en onderdrukking proberen de autoriteiten deze activiteiten een halt toe te roepen.

Op 21 december 2008 dwongen de Iraanse autoriteiten het Centrum voor Verdediging van de Mensenrechten (CDHR) zijn deuren te sluiten. Het CDHR rapporteert over schendingen van mensenrechten in Iran, geeft juridische bijstand aan politieke gevangenen en ondersteunt hun families. Vermoedelijk willen de autoriteiten met deze actie een signaal afgeven aan de groeiende mensenrechtenbeweging in Iran. Het CDHR heeft veel aanzien en wordt geleid door advocate Shirin Ebadi, in 2003 winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Het Centrum voor Verdediging van de Mensenrechten CDHR speelt een belangrijke rol bij de strijd voor de mensenrechten en tegen discriminatie van vrouwen in Iran. Daarom moet het CDHR zijn werk weer kunnen doen.

Wat kunt u doen? Schrijf een Engelstalige brief waarin u de Iraanse autoriteiten oproept tot onmiddellijke (her)opening van het CDHR en bescherming van mensenrechtenverdedigers.U kunt de brief hier downloaden.

Onderteken en stuur de bief naar:

Vicepresidencia de la República de Colombia S.E. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente Carrera 8a, No. 7-57 Bogotá Colombia E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co