Aanpak alcoholproblematiek nu snel in de steigers

Dit is de positieve reactie van wethouder Cees Oosterom op vragen hierover van GroenLinks.

Een week geleden vroeg Jack Tsang namens de raadsfractie van GroenLinks in een brief aan de wethouder om nú al actie te ondernemen om straks effevtieve maatregelen te kunnen nemen. Hieronder het antwoord van de wethouder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vlaardingen 13 februari 2007

 Geachte heer Tsang, beste Jack,Ook wij als college delen de onrust, betreffende het hoge alcoholgebruik met name bij jongeren, met jou.1. Jij vroeg of ik wilde nagaan of wij nog mee kunnen doen met een proefimplementatie. Naar verwachting kunnen we meedraaien in de gemeentelijke pilot. Over de definitieve voorwaarden en kosten van deelname volgt definitieve informatie medio februari.2. Bestuurlijk en ambtelijk bestaat inmiddels aandacht voor het probleem. Op 23 januari heeft Bouman tijdens een zgn. dinsdagmiddagoverleg een presentatie verzorgd over de alcoholaanpak. Bouman ontwikkelt bovendien in februari 2007 een meerjarige aanpak voor alcohol preventie voor (m.n.) de jeugd. Dit betreft voor 2007 een investering van € 70.000,-. Eind februari valt over toekenning daarvan een besluit. Tenslotte is het alcohol probleem onder ouderen een actueel onderwerp van gesprek, waarover binnenkort een 'benen op tafel' overleg gepland staat.3. Ook vroeg je me of ik kan vertellen of er misschien wat dit betreft bij de plaatselijke hulpverleners al iets in de steigers staat of op zijn minst een voorbereiding wordt getroffen. Zie punt 2: Er komt een plan voor meerjarige aanpak van alcoholproblemen van Bouman, waarin de vroegsignaleringsaanpak volgens het PVA-actieplan is verwerkt. Er wordt dus aangehaakt bij PVA en afhankelijk van de mogelijkheid tot deelname aan de PVA-pilot is versterking van dit traject haalbaar. Met vriendelijke groet,Cees Oosterom