GroenLinks Vlaardingen - Neill Voorburg dient amendement Kindregelingen in - 13 sept. 2018
Burgemeester, mag ik het woord?

Amendement waarborging kwaliteit Kindregelingen aangenomen

Kindregelingen zorgen ervoor dat kinderen uit gezinnen die wat minder te besteden hebben (120% bijstandsnorm) tóch naar een sportvereniging kunnen of schoolspullen kunnen aanschaffen. GroenLinks Raadslid Neill Voorburg diende dit door de PvdA gesteunde amendement in: “Alle kinderen in Vlaardingen moeten de kans krijgen om met hun leeftijdsgenoten mee te kunnen doen.”.

__________________________________________________________________________________________

 
Tijdens de raadsvergadering van 13 september stond de zienswijze Stroomopwaarts op de agenda. Hierin werd tevens ingegaan op de kindregelingen. Deze zorgen ervoor dat kinderen uit gezinnen die wat minder te besteden hebben (120% bijstandsnorm) toch naar een sportvereniging kunnen of schoolspullen kunnen aanschaffen. GroenLinks maakt zich sterk voor deze regelingen. GroenLinks Raadslid Neill Voorburg diende dan ook met steun van de PvdA een amendement in, met als doel de kwaliteit van de regelingen te waarborgen en tevens de financiële consequenties in kaart te brengen.

"Alle kinderen in Vlaardingen moeten de kans krijgen om met hun leeftijdsgenoten mee te kunnen doen. Dat betekent: Samen spelen, samen sporten en hun schoolspullen op orde. Alle kinderen in Vlaardingen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich gelukkig te voelen. De kindregelingen bieden hierin mogelijkheden wanneer geld een belemmering is." Aldus Neill Voorburg.

Gelukkig worden steeds meer kinderen in Vlaardingen door deze kindregelingen bereikt. Zonder dat de doelgroep groter wordt. We werken dus toe naar de gestelde doelen en ambities van deze kindregelingen. Met als logisch gevolg dat de kosten stijgen.

Wat GroenLinks betreft blijft dit een open einde regeling. Het niveau van de kindregelingen moet wat ons betreft gewaarborgd blijven, dit staat voorop. We zijn echter natuurlijk ook voorstander van gedegen financieel beleid en onderbouwing. Groenlinks wil dan ook weten wat de kosten worden wanneer dit een open einde regeling blijft. Daarnaast willen we de gevolgen voor de kwaliteit van de kindregelingen weten, wanneer deze binnen beschikbare budgetten worden uitgevoerd: Of dit een versobering tot gevolg heeft.

Door het amendement van GroenLinks krijgt de raad inzicht in scenario's wanneer men binnen het gestelde budget blijf, maar ook in scenario's wanneer de open eind regeling gehandhaafd blijft en het budget dus toeneemt. Zodoende kan de raad een gewogen oordeel vellen.

De gemeenteraad was het hiermee eens en stemde in meerderheid vóór het amendement!