Antwoord B&W op GL-vragen: Onderzoek locatie 'OV-fiets'

De Wethouder van Verkeer Cees Bot gaat positief in op het verzoek van de fractie van GroenLinks Vlaardingen en de Zuid-Hollandse Milieufederatie om de mogelijke vestiging van een verhuurlocatie voor een OV fiets te onderzoeken. Met de Stichting OV-fiets is contact gelegd.

In antwoord op vragen van GroenLinks, gesteld op 22 september 2005, wordt gemeld dat komende periode wordt nagegaan of ook in Vlaardingen de OV-fiets gerealiseerd kan worden. Station Centrum maakt de meeste kans. Bij station Oost zijn, volgens de wethouder, in de directe omgeving te beperkte mogelijkheden om extra fietskluizen te plaatsen. Opnieuw een initiatief dat bijdraagt aan beter Openbaar Vervoer in Vlaardingen.

Wat is ‘OV-fiets’?De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Geen formulieren, geen borg en geen legitimatie, maar binnen zestig seconden een OV-fiets. En de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt: overal een fiets! Al meer dan tachtig gemeentes gingen ons voor! Meer informatie kun je vinden op www.ov-fiets.nl.

Lees de antwoordbrief van B&W (PDF-file).