Antwoord B&W op gl-vragen over dioxinevervuiling

Op verzoek van GroenLinks stuurt B&W een samenvatting van de onderzoeksresultaten van DCMR Milieudienst Rijnmond naar verhoogde dioxine. De AVR is een grote boosdoener.

Lees de brief met vragen van GroenLinksLees de (PDF-file).Lees de bijlage bij deze brief (PDF-file) - samenvatting onderzoeksresultaten DCMR Milieudienst Rijnmond