Het College van B&W gaat positief in op verzoek van de fractie van GroenLinks om een subsidieaanvraag in te dienen over energiebesparing huishoudens met lage inkomens.

In antwoord op vragen van GroenLinks, gesteld op 7 juli 2005, over het gebruikmaken van de VROM-subsidieregeling 'Energiebesparing huishoudens met lage inkomens' blijkt ook de gemeente Vlaardingen gebruik te willen gaan maken van deze mogelijkheden.

Lees de antwoordbrief van B&W (PDF-file).
Lees de bijlage bij deze brief (PDF-file) - een lijst met andere gemeenten die subsidiemaatregelen aanvragen