Antwoord B&W op GroenLinks-vragen over wateroverlast Marnixplantsoen

Wethouder Cees Bot antwoordt op vragen van Moestapha Bouchrit van GroenLinks dat de wateroverlast in het Marnixplantsoen en op het parkeerterrein van Pollux op dit moment al aangepakt wordt.

onze vragen hierover dd. 2 dec. 2005     

Niet alleen een verlies van natuurlijke drainage door de herinrichting is de oorzaak in het Marnixplantsoen, ook is de nieuw aangebrachte grond 'dichtgeslagen' waardoor water slechts langzaam de grond inzakt. Deze grond wordt nu opnieuw bewerkt. Tevens wordt er extra drainage aangebracht.

Bij Pollux is er op sommige plekken ook sprake van een te vaste grond. Extra waterkolken zullen hier het probleem moeten gaan oplossen.

Meer bijzonderheden kunt u lezen in het volledige antwoord van de wethouder (PDF-file).