Antwoord van wethouder op vragen GroenLinks over maatregelen voor kwetsbare verkeersdeelnemers

Optimale oplossingen voor verkeersremmende maatregelen óók voor kwetsbare verkeersdeeldnemers zoals scootmobielrijders. Aan fietspaden wordt in Vlaardingen méér per m2 uitgegeven dan voor de overige verharding.

Aan onderstaand antwoord gaat een briefwisseling vooraf:» Eerste vragen 19 november 2006» Antwoord 29 december 2006» Vervolgvragen 2 januari 2007

Beste Jack, Naar aanleiding van jou brief van 2 januari 2007 heb ik samen met de heer Zijlmans, hoofd Openbare Werken een overleg met je gehad op 7 februari 2007. In dit overleg is nader ingegaan op het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in relatie tot de kwetsbare verkeersdeelnemers en de verhouding van het onderhoudsbudget fiets- en wandelpaden versus overige klinker verharding.We hebben uitvoerig stil gestaan bij diverse verkeersremmende maatregelen waarbij de toepasbaarheid en de voor en nadelen besproken zijn. Deze zal ik nu niet gaan herhalen maar waar je vanuit mag gaan is dat door de afdeling Openbare Werken zorgvuldiger dan in het verleden om zal gaat met het aanbrengen van deze maatregelen. Verkeersremmende maatregelen worden op verzoek van burgers niet eerder aangelegd als dat blijkt dat er duidelijk spraken is van onverantwoorde snelheden. In 30 km. gebieden werd en wordt zorgvuldig de plaats bepaald van de maatregelen binnen de mogelijkheden die de richtlijnen bieden. Tevens zal nadat de locatie van de verkeerremmende maatregel bepaald is er een afweging plaats vinden om de optimale oplossing te kiezen waarbij rekening gehouden wordt met de kwetsbare verkeersdeelnemer.Ten aanzien van de besteding van de onderhoudsgelden kan ik mij voorstellen de het eerste antwoord niet helemaal duidelijk was. In ons gesprek is aangegeven dat wij niet beschikken over de afzonderlijke ariaalgegevens van voetpaden en bijbehorende onderhoudsbudget. Hierbij volgen wij de landelijke beheersystematiek waarbij deze verhardingssoort geïntegreerd is in de elementenverharding samen met wegen en parkeerplaatsen.Ten aanzien van de fietspaden kan ik je aangeven dat er naast de reguliere onderhoudsmaatregelen welke uit de inspectie blijken nog eens jaarlijks extra budget gereserveerd is voor comfort verbetering van de fietspaden.Om je een idee te geven van de kostenverhouding geef ik hierbij de geraamde kosten met m2 met als prijspijl 2006.Fietspaden circa 0,67 euro/M2, totaal ongeveer 212.000 M2Overige verharding circa 0,57 euro / M2, totaal ongeveer 2.795.000 M2Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Ben van der Velde