Bens column: De intentie van de 'verkeer-doseerinstallaties'

Tegen zijn gewoonte in reageert wethouder Ben óp een column.

Waarmee hij ingaat op de persoonlijke vraag waarmee schrijver/columnist Frans Assenberg zijn column in Groot Vlaardingen van afgelopen woensdag 12 juli afsluit: "Dat kan toch wel anders wethouder Ben?"Voorafgaand aan Bens column voor de duidelijkheid eerst de krantencolumn van Frans.Bens column: "Sluipverkeer"Laat ik beginnen te vermelden dat ik in z’n algemeenheid de columns in Groot Vlaardingen in al z’n verscheidenheid zeer goed leesbaar en zeker humoristisch vind. Daarbij: het is niet mijn gewoonte om op krantenartikelen of columns te reageren; je weet namelijk nooit of het artikel wel echt een juiste weergave is van een gesprek of interview; en een column…. ach dat is meestal een 'oprisping' van een individu die óf gewoon zijn of haar stukje moet schrijven óf die frustraties kwijt wil. Toch maak ik nu een uitzondering door te reageren op de column van Frans Assenberg in Groot Vlaardingen van afgelopen week. Frans, ik ben er van op de hoogte dat daar een ruwe versie van je column is opgenomen en dat je bedoelde versie per abuis(?) over het hoofd is gezien, maar toch.....Het gaat me niet zozeer over de toon en de onzin van het verhaal, (want volgens mij kun je daar helemaal niet in de sloot terecht komen, of je moet wel heel erg gekke sprongen maken.) Ik weet dat je vaak samen met je vrouw fietst en reken je tot de geroutineerde fietsers. Jij moet eventuele hindernissen toch met groot gemak kunnen nemen.En juist voor de fietsers hebben we de doseerinstallaties in ons mooie buitengebied bedacht. Het is waar: voor mij was dit, als kersverse wethouder van Verkeer en Vervoer, een voldongen feit. Na zo’n zeven jaar voorbereiding en gesteggel zijn er nu dan maatregelen genomen om in de spits het sluipverkeer in Midden-Delfland tegen te gaan. Omdat dat verkeer een grote bedreiging is voor fietsers èn voor veel overlast zorgt op de wegen naar en in Schipluiden.Het bizarre doet zich nu voor: de doseerinstallatie aan de Holyweg is zeer fietsonvriendelijk! Sterker nog: de situatie ter plekke is voor fietsers heel gevaarlijk. Tijdens de spits is het niet mogelijk de wachtende auto’s te passeren en de geagiteerde automobilisten misdragen zich als zij na lang oponthoud vrij baan krijgen.In eerste instantie wilde ik dus niet meedoen met de gezamenlijke ingebruikname van de vier doseerinstallaties afgelopen 1 juni. Mijn stelling was: eerst een goed alternatief voor fietsers, waarbij ik een omleiding via de Olmendreef onacceptabel vond en vind. Want zo'n omleiding wordt, de Vlaardingse fietsers kennende, hoogstwaarschijnlijk genegeerd, met weer alle gevaarlijke situaties van dien.Het beste alternatief is een fietspad ten noorden van de Holyweg. En dat fietspad komt er ook! Na 'de bouwvak' wordt er mee begonnen. Tot die tijd is voor de fietsers een tijdelijke oplossing gevonden door het pad dat tussen het graf en de Holyweg ligt te asfalteren en dit zolang als fietspad te gebruiken. Het fietsverkeer dat uit de polder komt zal door de Holy moeten omrijden, het is niet anders. Want als de gemeente Vlaardingen, als enige, niet had meegedaan met de ingebruikneming van de doseerinstallaties was al het sluipverkeer via Vlaardingen gegaan. Kortom: het fietspad is dus maar tijdelijk, en Frans: je weet dat of kunt het weten.....Een tijdelijke oplossing, juist vóór de veiligheid van fietsers, want daar gaat het mij uiteindelijk om!Daarom ook vind ik het zo jammer dat je dat bagatelliseert. Op een humoristische wijze, dat is waar, maar toch onrecht doende aan de intentie: om veiligheid van fietsers te waarborgen. En jij bent er toch ook zo een die niets met onrecht heeft Frans?! Ik weet dat, en kan dat weten..... Ben van der Velde