Rapport CE Delft - aug. 2016 - blankenburgtunnel

Blankenburgtunnel blijkt niet noodzakelijk!

CE Delft*) heeft in opdracht van Natuurmonumenten de milieu- en verkeerseffecten berekend van de aan te leggen Blankenburgtunnel. Conclusie is dat door vermindering van het verkeer de noodzaak tot aanleg van deze tunnel NIET noodzakelijk is.

De fractie van GroenLinks Vlaardingen heeft in haar ingediende zienswijzen al aangegeven dat de gehanteerde tellingen achterhaald waren. Wij hebben er daarbij vervolgens aangedrongen op een nieuw onderzoek waarbij de werkelijke verkeersintensiteit wordt meegenomen. Nieuw onderzoek toont inderdaad aan dat de noodzaak tot aanleg van een nieuwe tunnel veel minder urgent is.

Zal de verantwoordelijke minister tot herziening van haar besluit komen? Of is dit teveel gezichtsverlies?

Open het rapport van CE-Delft: Invloed nieuwe WLO-scenario's op aanleg Blankenburgtunnel - augustus 2016.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

*) CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.