In de raadsvergadering van 30 oktober kwam wederom het bestemmingsplan de Buitenplaats van Ruytenburch ter sprake. Op 9 oktober was dit voorstel op verzoek van de VVD van de agenda gehaald om dat er nog teveel ‘losse eindjes’ aan het bestemmingsplan zaten. GroenLinks eiste in de daaropvolgende commissievergadering dat de wethouder moest aansturen op een akkoord met de omwonenden.

Door partijen werden vele varianten besproken van ‘4 5 6’ naar ’4 5 5’ tot ‘5 6 6’. Het had allemaal te maken met de hoogte van de te realiseren appartementen en de bezonning op de al bestaande woningen in dat gebied. Veel techniek en overleg tussen de specialisten en de bewoners.

Tot woensdag namiddag leek er geen overeenstemming in zicht, de bewoners dreigden met planschade en een gang naar de rechter. Gelukkig hoefde het niet zover te komen. Wethouder stadsontwikkeling Hans Versluis gaf uiteindelijk groen licht en kon instemmen met de variant ‘4 5 6’.

Het reeds op 9 oktober door GroenLinks gemaakte voorstel tot wijziging van de plannen tot 456 kon weer van stal gehaald worden. Mede indieners VV 2000/Leefbaar Vlaardingen en D66 ondersteunden het amendement.

Het amendement haalde het met een zeer grote meerderheid van de stemmen, het plan was aangenomen, de bouwpalen komen eraan.

Hans Versluis deed op verzoek van GroenLinks de toezegging om de vroegere buitenplaats van de heer van Ruytenburch (de man in het geel op de Nachtwacht van Rembrand) te gedenken, concrete plannen had de wethouder nog niet.

Zo kwam er na een korte maar zeer hevige periode van burgerparticipatie alles nog op zijn pootjes terecht. Partijen waren het er in de raad niet over eens welke vorm van burgerparticipatie er nu was toegepast. Schuchter werd toegezegd om bij vergelijkbare plannen toch op zoek te gaan naar een andere vorm dan hier was toegepast.

Kees Borsboom
Lianne van Kalken

Fractie GroenLinks Vlaardingen

__________________________________________________________________
Lees ook: Akkoord over bouw appartementen Hoflaan op www.vlaardingen24.nl