B&W antwoord GroenLinks op vragen art. 36 over passage in regeerakkoord over voltrekking huwelijken

Ook al is B&W niet van mening dat het kabinet de passage in moet trekken, bij aanstelling van nieuwe ambtenaren zal in Vlaardingen de dwingende eis gehanteerd worden dat zij álle huwelijken dienen te voltrekken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------