Cholesteroltest ook gratis voor Vlaardingers?

Een paar weken geleden heeft GroenLinks aan het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de cholesteroltest die in Nederland gratis bij Service apotheken wordt verstrekt. Maar in Vlaardingen is geen Serviceapotheek te vinden....

Uit het antwoord van het college (zie hieronder) wordt duidelijk, dat zij de minister van Volksgezondheid gaat verzoeken ook voor Vlaardingers de mogelijkheid te creëren in de eigen stad zo'n gratis test te kunnen doen.
Dat was precies wat GroenLinks het college had gevraagd. Succesje behaald dus!

___________________________________________________________________________

RAADSMEMO

Aan: De gemeenteraad van Vlaardingen

Datum: 4 maart 2014

Onderwerp: Beantwoording vragen mw. H. Koning over cholesteroltest

 

Geachte leden van de raad

Inhoud brief Mw. Koning

Antwoord

Het gaat hier om een landelijk preventieprogramma waarbij ook op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt over de financiering en uitvoering van preventieactiviteiten. Als gemeente zijn wij hierbij niet betrokken.

Net als GroenLinks betreuren wij echter de keuze om de gratis cholesteroltests uitsluitend via vestigingen van de keten Serviceapotheek aan te bieden. Het is immers inderdaad denkbaar dat de capaciteit van de vestiging in Schiedam - blijkbaar de enige in deze regio - onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Wij hebben daarom via het ministerie van VWS het NPP benaderd met het verzoek om in overleg met de financierende partijen ook in Vlaardingen voor inwoners een mogelijkheid te scheppen om zonder kosten hun cholesterolgehalte te laten bepalen. Zodra we antwoord hebben zullen we u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen