ChristenUnie een slecht rentmeester?

Zo pareert Jack Tsang van GroenLinks Ruud van Harten (CU/SGP) na zijn kritiek op GroenLinks. Bovendien, zo stelt hij verder nog in zijn reactie, zijn de vragen die GroenLinks stelde aan het college over het Veerplein geheel volgens de controlerende rol die de Raadsleden hebben. Deze als "gezeur achteraf" betitelen doet hem dan ook de vraag opwerpen aan Ruud: "Wellicht heb jij de procedure niet gevolgd?"

------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 9 februari 2009

Open reactie aan ‘rentmeester’ Ruud van Harten

 Beste Ruud van Harten,

Je noemt onze vragen art. 36 aan het college (over het winnende ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Veerplein) "gezeur achteraf" en mij "een slecht verliezer". Ik vraag me af wie hier nou niet begrijpt hoe het in de gemeenteraad werkt?

Daarom een reactie:

1. Rond 'bomen en stadsontwikkeling' is door het college een nieuwe werkwijze ontwikkeld die helaas niet is toegepast bij het Veerplein. Deze werkwijze is dat eerst wordt bekeken en beargumenteerd welke bomen behouden moeten worden. Vervolgens wordt deze keuze als randvoorwaarde wordt meegegeven aan de ontwerper. Toepassing zou onze vragen achteraf voorkomen kunnen hebben....!

2. Dat Vlaardingen meedoet aan de wedstrijd 'de groenste stad van Nederland' is één illustratie van het feit dat het college en een meerderheid in de raad, streven naar een groene stad. Iedereen mag verwachten dat je daar vervolgens bij de herontwikkeling van het Veerplein dan ook daadwerkelijk inhoud aan geeft!

3. Het gaat om een zeven á tien volwassen waardevolle, niet- verplaatsbare bomen. In Groot Vlaardingen stond een aardige foto. Op een warme dag zit je prettig in de schaduw. En wie houdt er nu niet van lommerrijke pleinen? De kwalificatie 'waardevol' is van de gemeente zelf. Het gemeentelijke beleid is gericht op het behoud van die waardevolle bomen.

4. We hebben Wilma Kuil en de rest van het team gefeliciteerd met hun fraaie ontwerp. GroenLinks heeft de suggestie gedaan om het boeiende ontwerp van Wilma Kuil met behoud van de bomen nog beter te maken. Een aantal kiezers heeft bij het uitbrengen van hun stem aangetekend dat zij het ontwerp goed vonden maar de bomen wilden laten staan.

5. Ooit heeft de PvdA een prima voorstel gedaan om de bevolking een aantal ontwerpen voor te leggen. Vervolgens is dit door het college in de uitvoerende rol ter hand genomen. De door jou genoemde spelregels over het wedstrijdontwerp zijn niet door de raad goedgekeurd maar door het college opgesteld. Wij als Raad zijn daar verder buiten gebleven - daar is niks mis mee. In de controlerende rol die de raad heeft kan een partij vervolgens het college vragen stellen over die uitvoering. Jij noemt dat "zeuren", wij noemen dat 'Vinger aan de pols' - met als inzet: een fraai en prettig Veerplein realiseren. Wellicht heb jij de procedure niet gevolgd?

6. De verstrekte informatie over de 'trap' aan 'de kiezers' was niet altijd duidelijk in beeld en tekst, waardoor je als kiezer dan niet precies weet waar je over stemt.

7. Vriendelijke tip: Schrijf pas een open brief nadat je jullie eigen CU/SGP verkiezingsprogramma 2002 -2010 herlezen hebt. Daar staat: "Met bestaande bomen dient op een zorgvuldige manier omgegaan te worden". Indien je in 2002, als een ware rentmeester, zegt dat je 'groen' bent dan is het vreemd dat je in 2009 vindt dat er waardevolle bomen omgehakt mogen worden, Daar zijn we dus niet ‘eensgezind blij’ mee.

8. Besteed je tijd beter Ruud, bijvoorbeeld door wat meer te oefenen op het ‘rentmeesterschap’. Wellicht kunnen we daarna beter samenwerken. Onder andere aan: 'Vlaardingen groen houden'. Onze vragen artikel 36 aan het college over deze kwestie (nogmaals: geheel overeenstemmend met onze controlerende rol dus) staan op de website van GroenLinks. We hebben nog geen antwoord gekregen.

Ik zie je in de Raad.

Vriendelijke groet,Jack Tsang