College doof voor geluidshinder Korhoenlaan?

Een van de steunleden van de fractie van GroenLinks, Rienus Nieuwstad, klom geërgerd in de pen na een antwoord van het college op door de CU/SGP gestelde vragen over de geluidshinder Korhoenlaan. Het college acht metingen namelijk niet nodig en baseert zich voor deze mening op een ‘theoretisch rekenmodel’. Hieronder zijn open brief.

_________________________________________________________________________________

Theoretische modellen om het volk gerust te stellen?

 
Niet zo lang geleden heeft de CU/SGP fractie vragen gesteld aan het college van B&W over de geluidshinder ondervonden door bewoners van de Korhoenlaan. Het college heeft die vragen netjes beantwoord. Ook al komen veel van de correcte antwoorden bij mij over als proberen de Smurfin in Den Haag niet te irriteren. Een onderdeel van de antwoorden ergerde mij. Het college acht het niet nodig geluidsmetingen te laten doen, omdat het theoretische rekenmodel uitwijst dat geen sprake zal zijn van overschrijdingen.

Het is mijn ervaring dat de theoretische modellen van Het Rijk weinig wetenschappelijke waarde hebben en in de praktijk niet blijken te kloppen. De inwoners van Overschie worden dagelijks herinnerd aan het falen van de modellen. Ook in Reeuwijk hebben ze daar ervaring mee. Op een aantal plassen mag niet met een motorboot worden gevaren, omdat het een stiltegebied betreft. Wel is hetzelfde gebied aangewezen als “wachtruimte” voor het vliegverkeer naar Schiphol want: “daar wordt voldaan aan de theoretische normen, aangezien er weinig mensen wonen.” In de zomermaanden dendert er elke twee minuten een vliegtuig over dit stiltegebied.

Terug naar de Korhoenlaan: de raadsleden van de CU/SGP hebben terecht vragen gesteld. Mensen klagen niet snel over geluidsoverlast. Metingen hadden duidelijkheid gegeven. Voor mij, oorspronkelijk een bèta, staat vast dat een theoretisch model getoetst moet worden door reproduceerbare metingen. Dat is niet het geval bij de aannamen van Rijkswaterstaat. Dus verwijzen naar die theoretische normen is de ogen en oren dicht doen voor de overlast. Zeg dan eerlijk dat de uitkomsten van de meting hoogstwaarschijnlijk genegeerd worden door de Rijksoverheid.

Rienus Nieuwstad
Steunlid fractie GroenLinks Vlaardingen