College ondersteunt Amnesty actie 'SOS Corpo'

Zo antwoord wethouder Attema op vragen van GroenLinks.

Op 13 maart, de dag van de Geuzenherdenking, vroeg Jack Tsang het college in vervolg op de internationale vrouwendag om via Amnesty International steun aanonderdrukte vrouwen van Brazilië te tonen. Als uitzondering heeft het college het verzoek van GroenLinks de kaart van Amnesty ondertekend en verzonden. Mooi!Het plaatsen op de gemeentepagina ging het college te ver. Net zoals ons verzoek om op enigerlei wijze SOS Corpo te onder-steunen. Geen gemeentelijke taak. Een bovenlokaal initiatief past niet volgens het college. Jammer! Zeker gezien het feit dat de Stedenband met Moravská Třebová moeilijk anders te benoemen valt dan als bovenlokaal.Hieronder de brief van de wethouder.

Geachte heer Tsang, Tijdens het vragenhalfuur op 13 maart jl. verzocht u het college de actie van Amnesty International voor SOS Corpo op de volgende manieren te ondersteunen;1. onderteken namens het college als hart onder de riem het kaartje van Amnesty;2. plaats de kaart op de gemeentepagina;3. onderzoek of we op enigerlei wijze SOC Corpo kunnen ondersteunen.Ik heb toegezegd uw verzoek in de collegevergadering te bespreken. Dat heb ik op dinsdag 25 maart jl. gedaan.Het college heeft daarbij het volgende standpunt ingenomen:Ad 1. Ondertekening van de kaart namens het college.Als een raadslid op 13 maart, de dag van de Geuzenherdenking, het college vraagt een gebaar te maken tegen onderdrukking van vrouwen of andere misstanden op het gebied van de mensenrechten, past het het college om juist op die dag zo'n initiatief positief te benaderen. Daar waren we het snel over eens, zoals ook het doe! van deze specifieke actie door alle collegeleden van harte wordt onderschreven.Daarom heeft het college besloten aan dit specifieke verzoek, dat op deze voor Vlaardingen zo bijzondere datum werd gedaan, gehoor te geven. De kaart is inmiddels ondertekend en verzonden.Toch is en blijft het een uitzondering dat het college dergelijke acties ondersteunt. Er bereiken ons meer verzoeken om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en veel van die verzoeken hebben uiterst sympathieke doelen. Als het om aangelegenheden gaat, waarbij geen specifieke Vlaardingse belangen aan de orde zijn, is de algemene beleidslijn dat het college daar niet als 'bestuursorgaan' op reageert.Individuele collegeleden bepalen zelf of zij steun betuigen aan dergelijke initiatieven.Ad 2. Plaatsen van de kaart op de gemeentepagina.De gemeentepagina is bestemd voor zaken die het gemeentelijke belang raken. Het college hecht aan die identiteit van de gemeentepagina. Er is geen objectieve reden om voor SOS Corpo een uitzondering te maken. Als die uitzondering wel wordt gemaakt, zullen meer organisaties met recht vragen hun acties via de gemeentepagina kenbaar te maken. Daarmee zou niet alleen het karakter van de gemeentepagina verloren gaan, het zou de gemeente ook in de positie kunnen brengen dat zij gaat beoordelen welke maatschappelijke doelen goed genoeg zijn voor vermelding op de gemeentepagina. In die rol wil ik niet belanden. Daarom zal het college dit verzoek niet honoreren.Ad 3. Onderzoek of we op enigerlei wijze SOS Corpo kunnen ondersteunen.De lokale overheid heeft tot taak lokale belangen te dienen. In het subsidiebeleid is één van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen dat een Vlaardings belang wordt gediend. Het college heeft enorm veel waardering voor alle Vlaardingers en Vlaardingse instanties, die zich inzetten voor hulp aan mensen en organisaties in andere landen. De grote maatschappelijke betrokkenheid van veel van onze inwoners is iets om trots op te zijn. Die waardering wordt door collegeleden ook regelmatig uitgesproken. Dat laat onverlet dat het daadwerkelijk ondersteunen van dergelijke bovenlokale initiatieven geen gemeentelijke taak is. Daarom is besloten de mogelijkheden om SOS Corpo te ondersteunen niet verder te onderzoeken.Met vriendelijke groet,A. AttemaWethouder van Vlaardingen

omhoog