De eerste slag is gewonnen!

DE EERSTE SLAG IS GEWONNEN!
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam en Gedeputeerde Staten van de provincie hebben besloten dat de gemeente zelf aan zet is om te investeren in de landelijke en recreatieve functie van de Broekpolder. Geen landelijk wonen in de Broekpolder dus.

Dankzij de vele Vlaardingers die in verzet gekomen zijn, het college en enkele politieke partijen die het voortouw hebben genomen krijgt de gemeente Vlaardingen de zaak weer in eigen hand.

GroenLinks bracht met een onderbouwde motivering de natuur- en recreatiekwaliteiten van de Broekpolder en het belang daarvan voor de Vlaardingers bij herhaling onder de aandacht bij de Stadsregio.
Duidelijke ontwikkelingsperspectieven werden geschetst.
Wij constateren nu dat Vlaardingen geschiedenis maakt met haar groene verzet.
In vervolg op de eerdere acties die resulteerden in het Volksbos, is opnieuw een belangrijk resultaat geboekt: De Broekpolder blijft groen!

Het college en gemeenteraad zijn nu aan zet om komende jaren te investeren in de Broekpolder. Het kan nu niet langer zo zijn dat we aarzelen!

GroenLinks Vlaardingen roept het college op in nauwe samenspraak met de Vlaardingse bevolking een concreet plan te presenteren. Wij kunnen daarmee de gedachte dat de Stadsregio in 2010 alsnog gaat overwegen om villa’s in de Broekpolder te bouwen voorgoed naar het rijk der fabelen verwijzen.

Bij de komende begroting verwachten wij dat de uitspraken van de provincie en de Stadsregio als nieuwe gegevens worden meegenomen en dat het duidelijk wordt hoe wij daar mee omgaan.

Wat ons betreft komt er een aanpak waarin we als eerste actie beschrijven wat er al aanwezig is in de Broekpolder. Vervolgens moet er dan afgewogen worden wat er allemaal kan en moet als het gaat om natuurontwikkeling en recreatie.

Vooralsnog veronderstellen wij dat het gebied door middel van een systeem van zonering recht kan doen aan zowel natuurwaarden als aan recreatiewaarden.

Nogmaals bedankt, Vlaardingers, scholieren, dichters
en columnschrijvers!

Namens GroenLinks Vlaardingen
Jack Tsang