De crisis slaat toe. Wat doet Vlaardingen?

De PvdA stelde art 36 vragen. Groenlinks wil een consultatie van de Vlaardingse bevolking niet alleen in de economische hoek. Instellingen in de zorg etc. denken graag mee, gewone burgers hebben wellicht gouden ideeën. Hoe brengen we welzijn en welvaart in een beter evenwicht?

 

------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 5 maart 2009

Betreft: Voorstel i.v.m. economische crisis

Aan: Agendacommissie en College

L.S.

Het college ontving op 19 februari van de PvdA een aantal artikel 36 vragen waarin ondermeer verzocht werd een avond over dit onderwerp door het college te laten organiseren met een ruime consultatie van de Vlaardingse samenleving. Wat GroenLinks betreft ondersteunen wij dit idee ten volle.

In vervolg hierop ons aanvullende voorstel:

Laat op korte termijn de Raad/Commissie aan het woord om een politieke verkenning te doen en laat het college in tweede instantie een consultatie van alle maatschappelijke actoren organiseren. Wij menen in dit kader dat het ook goed is, aanvullend op de art. 36 vragen van de PvdA, voor te stellen om naast de door de PvdA genoemde actoren ook organisaties buiten de direct financieel- economische sfeer uit te nodigen. Wij denken dan aan b.v. zorg- en ouderenorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties en sport- en culturele organisaties.Het verzamelen van ideeën kan een rijkdom aan ideeën opleveren.Uiteraard moet dat geen tempoverlies betekenen. Dus snel een datum prikken en de uitnodiging de deur uit doen.

Landelijk hebben tal van maatschappelijke organisaties al heel concrete maatregelen voorgesteld. Laat de schotten tussen de verschillende beleidsterreinen even voor wat ze zijn. Overbrug en maak gebruik van elkaars expertise. Daarnaast zou wat ons betreft separaat een uitnodiging de deur uit kunnen gaan om gewone burgers te vragen hun ideeën in te sturen.

Hoe brengen we welzijn en welvaart in een beter evenwicht

Het gaat ons vooral om het inzetten van de creatieve potenties van de samenleving, zodat we deze crisis als een kans kunnen gebruiken om op lokaal niveau zowel op praktisch (korte termijn) niveau, als op een wat fundamenteler niveau, welzijn en welvaart in een goede verhouding te brengen.Het centrale thema zal zijn: waar gaan we extra middelen in stoppen, wat halen we naar voren en waar gaan we in snijden en wel op zo'n manier dat de economie er niet méér op achteruit gaat dan dat dit nu al het geval is? Wij realiseren ons natuurlijk dat de gemeente slechts een bescheiden bijdrage kan leveren.

Tot slotNa politiek en samenleving gehoord te hebben lijkt het dat het college, naast haar ongetwijfeld al ontwikkelde ruime ideeën hieromtrent, voldoende input heeft om een en ander te verwerken in haar beleid, als ook voor verder overleg met betrokkenen.

Overigens: wij gaan er van uit dat het college nú al aan het werk is om de nodige acties voor te bereiden. Omdat we bepaald niet de eerste zijn in Nederland zullen we zeker ook kunnen profiteren van de plannen van andere gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Jack Tsang,Kees Borsboom,namens de fractie van GroenLinks.