De fractie Op Pad naar twee sportcomplexen

Door de Belangenvereniging Vlaardingse Veldsporten (BVV) werden raadsleden geïnformeerd over renovatieactiviteiten en de problemen eromheen. GroenLinksraadslid Kees Borsboom doet verslag.

Op 21 oktober waren de raadsleden uitgenodigd door de B.V.V. (de Belangenvereniging Vlaardingse Veldsporten) om een tweetal sportcomplexen te gaan bekijken en ons te laten informeren naar de op handen zijnde verbouwings-/renovatie activiteiten.Bij de voetbalvereniging Zwaluwen met 825 leden en wekelijks 25 elftallen op 4 velden wordt alles zeer secuur gepland, en elke stagnatie levert een vertraging voor de volgende wedstrijd op. Ruim 200 vrijwilligers zijn er wekelijks in de weer. De 2 kunstgrasvelden zijn dan ook onmisbaar geworden.De kleedruimtes zijn door de voetbalbond afgekeurd en de nieuwbouw moet dan ook zeer spoedig vaste vorm gaan krijgen. Ook hier is nog steeds onduidelijk of, en zo ja hoe, de financiën rond komen. Er treden steeds nieuwe tegenslagen op.Uitgebreid is gesproken over de nevenactiviteiten op het sportcomplex en de samenwerking met Waterweg Wonen en het belang van de club in de wijk.Het volgende bezoek werd afgelegd bij de korfbalvereniging Vlaardingen/Ridderhof aan de Willem de Zwijgerlaan. Deze vereniging gaat deel uitmaken van het onderwijscomplex aan de Korhoenlaan. Uitgebreid werd gesproken over en gekeken naar de bouwtekeningen en het opgelifte gebouw i.v.m. de inmiddels beruchte fietsenstalling. Door de bouwkundige wijziging komt de clubaccommodatie op de 1e verdieping te liggen. De leden hadden als eis aan het bestuur opgelegd om deze ruimte op hetzelfde niveau aan te leggen als de speelvelden. Er komt een 2e lift in het gebouw, waardoor enkele ruimten te klein worden om te gebruiken.De materiaalruimte is nu te klein om de doelpalen te kunnen herbergen. Ook hier kwam de trage besluitvorming als onderwerp ter sprake.Kees Borsboom