tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen - sept. tot dec. 2017
De ingang van het Voksbos enkele jaren geleden

De maat was vol! - tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen

Het is binnenkort 25 jaar geleden dat op 12 december 1992 duizenden mensen 16.500 bomen en heesters in de Lickebaertpolder onder aan de Maassluissedijk plantten. De actie werd georganiseerd door Het Groeiend Verzet en was de reactie op plannen om op die plek een vuilstortplaats aan te leggen. Met een tentoonstelling over de unieke boomplantdag, die tot veel navolging leidde in Nederland, wordt van 23 september tot 7 januari 2018 aandacht besteed aan deze bijzondere gebeurtenis in Museum Vlaardingen.

Wat er aan vooraf ging
Al in de jaren 70 werden een recreatiebasisplan en een provinciaal afvalstoffenplan opgesteld. Ook werd de Reconstructiewet Midden-Delfland van kracht. Onderdeel hiervan was het aanleggen van een vuilstortplaats in de Lickebaertpolder, een gebied van 20 hectare, net buiten de bebouwde kom van Vlaardingen aan de Maassluissedijk.
De recreatieve inrichting van Midden-Delfland zou betaald worden uit de opbrengsten van deze vuilstort van puin en ander bouwafval.
In 1992 werd echter duidelijk dat er in plaats van puin, giftig afval gestort zou worden. Immers door technische verbeteringen was het intussen mogelijk puin te vergruizelen en te hergebruiken bij wegen- en dijkbouw. Ook werd duidelijk dat er voor deze stortplaats een deel van het Oeverbos opgeofferd zou worden voor de aanleg van een aanvoerhaven.
De Maassluisse en Vlaardingse bevolking was nog niet vergeten dat dit Oeverbos enkele jaren eerder was aangelegd als natuurlijke buffer tegen, een gegarandeerde afscheiding van ‘de industrie aan de overkant’. Daarnaast was er ook sprake van de bouw van een treinemplacement voor de aanvoer van giftig afval.

De actie
Op 12 december 1992 werden door bijna 8000 mensen 16.500 bomen en heesters geplant. (Zie foto onder dit bericht.)
De actie werd georganiseerd door Het Groeiend Verzet en uitgevoerd met vele tientallen bewoners en de steun van de Vlaardingse Huisartsen Kring, de Vlaardingse apothekers, bloemisten, de Vlaardingse afdeling van de Consumentenbond, GroenLinks, SP en de gezamenlijke fractie van de SGP, RPF en GPV en vele andere maatschappelijke organisaties.
Maar vooral dus met steun van bewoners die bij o.a. huisartsen, apotheken en bloemisterijen ‘boombonnen’ kochten.

De tentoonstelling
Op zaterdag 23 september bent u vanaf 13.30 uur van harte welkom voor de opening, om 14 uur, van de tentoonstelling 25 jaar Volksbos in Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade.
De tentoonstelling is tot 7 januari 2018 te bekijken.

De tentoonstelling is een gezamenlijk initiatief van de ‘Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert’ en het Museum Vlaardingen.