Fractie GroenLinks Vlaardingen en twee steunleden
Fractie (Lianne van Kalken en Kees Borsboom) en twee steunleden (Neill Voorburg en Fouad Akka)

De nieuwe (steun)fractie van GroenLinks Vlaardingen 2014-2018

Kees Borsboom en Lianne van Kalken vormen de fractie in de gemeenteraad die op donderdag 27 maart om 20.00 uur wordt geïnstalleerd. Lianne, nummer 4 op de kandidatenlijst, heeft 263 voorkeurstemmen gekregen en wil degenen die op haar gestemd hebben niet teleurstellen en zal graag zitting nemen in de raad. Zij worden versterkt door twee steunfractieleden!

Omdat GroenLinks, helaas, maar twee zetels krijgt hebben Fouad Akka en Neill Voorburg geen zitting in de nieuwe raad. Gelukkig hebben beiden aangegeven zoveel mogelijk inbreng te leveren als steunfractieleden, waarbij Fouad ook officieel als steunraadslid in een aantal raadscommissies zitting zal nemen. Daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee.

 

We feliciteren ons nieuwe “koppel” met hun plek in de raad en  wensen hen de komende vier jaar veel succes toe. Zij en de steunfractieleden krijgen ons volste vertrouwen om het GroenLinks gedachtegoed te vertegenwoordigen en voor het voetlicht te brengen.

De uitslag van de verkiezingen, de voorkeurstemmen en de verdeling van de restzetels is HIER te zien.  

Direct na de verkiezingen start de informatiefase en de onderhandeling voor de vorming van een nieuw college. Volgende week ontvangen jullie een uitnodiging voor een ledenvergadering waarin we iedereen willen informeren over de stand van zaken.

Bronja Nijk, voorzitter GroenLinks Vlaardingen