Afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn - 10 juli 2014
Afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn

De Raad neemt afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn

In zijn functie van vicevoorzitter van de Raad besloot Kees Borsboom de raadsvergadering van 10 juli met een afscheidswoord aan Bas Eenhoorn die, geroepen door Den Haag, ‘Nationaal commissaris digitale overheid’ wordt. Hoe werd de inbreng van deze burgemeester ervaren? “Straight, kort en vooral niet te lang zeuren over bepaalde onderwerpen. … Wij hebben wel van u genoten, ieder op zijn eigen wijze. … Beste Bas, deze raad dankt je voor je inzet voor Vlaardingen, voor het voorhouden van de spiegel.” Reactie Bas Eenhoorn o.a.: "Het was een waar genoegen, maar ’t was vooral een eer".

 

 

 

(De uitgesproken tekst geldt.)

 

Voorzitter, beste heer Eenhoorn,

Als vicevoorzitter van deze raad wil ik graag een kort woord tot u richten.
Geachte heer Eenhoorn. Zo begin ik en ik weet niet hoe ik eindig, maar dit is uw laatste raadsvergadering in.
Afscheid van de raad van Vlaardingen, afscheid van de stad Vlaardingen.
Na bijna twaalf jaar burgemeesterschap van Tjerk Bruinsma moesten wij eind vorig jaar op zoek naar een opvolger. Vrijwel unaniem vonden de fractievoorzitters het beter om op zoek te gaan naar een waarnemer, die Vlaardingen zou kunnen besturen tot na de verkiezingen van maart 2014 en als het mogelijk was nog wel iets langer.

De fractievoorzitters hadden twee wensen.

  1. Rust brengen in de Vlaardingse raad, verbeter de onderlinge verhoudingen die als uitvloeisel van een bestuurlijke crisis is ontstaan.
  2. Kijk wat de mogelijkheden zijn in het samenwerkingsproces met Schiedam en Maassluis, maar beslist geen fusie.

Beide wensen waren voor u acceptabel en werden als opdracht naar u geformuleerd.

Het eerste gesprek was gelijk raak, de klik was er meteen. U had wel een aantal zaken waaraan u naast de opdracht wilde werken, en dat hebben we geweten.

U zit op een verhoging, volgens u om een beter overzicht over de raad te hebben en de 2e ring ook te kunnen zien, mij persoonlijk doet het meer denken aan een klaslokaal waarbij de docent toch in een wat andere positie verkeert dan de leerling.

Daarnaast heeft u een vak W gemaakt, de wethouders moesten maar terzijde plaatsnemen, het democratisch proces speelde zich vooral af tussen raadsleden onderling en de wethouders hadden al hun bijdrage geleverd in de commissies. Hoe u hen dat verteld heeft en hoe de reacties waren laten zich raden. Een strijd om de 1e of 2e ring was geboren.

Er moest vooral ook gelachen worden, een vergadering waarin dat niet was, is geen goede vergadering. Geschorst wordt er zelden, er moet dan politieke aanleiding zijn om te overleggen. Plas- en rook pauzes waren uit den boze. En weglopen bij een stemming en je aan de verantwoordelijkheid onttrekken was er ook niet meer bij. Mogelijke belangenverstrengeling maakte je kenbaar, maar je stemde gewoon mee. Dat waren de regels. En je sprak via de voorzitter en niet naar het college, dat was even wennen vooral voor mijzelf. Maar het gaat al beter!
We wisten waar we aan toe waren.

Echt boos kon u worden als de democratie in het geding kwam. Bij het regelen van vergunning voor de verkiezingskramen in de Fransenstraat, toen kwam de stoom uit uw oren. U beloofde ons toen dat het geregeld zou worden, en de volgende dag om 9 uur was het geregeld.
Daadkracht, dat was uw optreden. En lang vergaderen deden we ook niet meer. Na uw 1e raadsvergadering was ik al voor 10 uur ‘s avonds thuis. Ik had daar toen toch wat uit te leggen….
Gewoon korte metten gemaakt met alle raadsvoorstellen, soms ging het zelfs voor de wethouders te snel. Maar de geluidsband bracht uitkomst.

Ook gisteren en vorige week hebben wij van uw vastberadenheid mogen “genieten”.

En nu: Nationaal commissaris digitale overheid, een mond vol. Wij hebben u nog geprobeerd u voor Vlaardingen te behouden. Uw reactie was: Als Den Haag roept dan ga je! Ikzelf was verbouwereerd. “Als Den Haag roept”, wat betekent dat? Ik heb daar zelf geen ervaring mee, want ik hoor niemand roepen.... Maar aan u hebben ze in Den Haag behoefte, en met een glimlach doen ze gewoon wat u van plan bent.
En zo hebben wij dat ook ervaren: straight, kort en vooral niet te lang zeuren over bepaalde onderwerpen. Als er voor een bepaald onderwerp 5 minuten staat, dan gaat het bij u na 4 minuut 55 toch wat kriebelen en meldt u dat er nog meer punten op de agenda staan, zo bent u.

Wij hebben wel van u genoten, ieder op eigen wijze. Nu, na zeven maanden, komt daar een verandering in. Het was niet onze keus. Wij moesten op zoek naar een nieuwe tijdelijke burgemeester, die hebben we inmiddels gevonden.

Beste Bas, eindig ik, deze raad dankt je voor je inzet, voor het voorhouden van de spiegel. We zijn er nog niet, maar we hebben hopelijk de juiste weg ingeslagen.
Dank voor je inzet! Wij hopen dat je het ook een mooie periode gevonden hebt om in Vlaardingen Burgemeester te mógen zijn.
Succes in de nieuwe job en we horen ongetwijfeld via de digitale snelweg nog van je.

--------------------------------------------------------------------------------

Reactie Bas Eenhoorn:

Waarde plaatsvervangend voorzitter van de Raad, meneer Borsboom, Kees, beste leden van de Raad. Het was een waar genoegen, maar ’t was vooral een eer deze ambtsketen te mogen dragen van deze prachtige stad Vlaardingen, met de mooie geschiedenis, met de enorme dynamiek, met de ingewikkelde politieke discussie die wij voeren, maar met het respect wat ik ook vanavond heb gehoord, over en weer, om na te denken over wat de beste oplossingen zijn om deze stad, en de inwoners van deze stad een goede toekomst te geven. Het was voor mij werkelijk een voorrecht om onderdeel te mogen zijn de afgelopen maanden van het bestuur van deze stad. Ik dank jullie allemaal enorm daarvoor.