In de serie 'boom van de maand': treurwilgen

De treurwilgen die we deze maand kozen staan wat betreft het 'historische perspectief' wel op een terechte plek: het Van Heutszpark.

TREURWILGEN IN HET VAN HEUTSZPARK

Door Joop van DorpVroeg in het jaar zijn de vele treurwilgen die in Vlaardingen staan de eerste bomen die wat groenig worden. De knoppen gaan zich ontwikkelen, dat geeft de boom dat feeërieke uiterlijk.De bloei, in ons land staan alleen vrouwelijke exemplaren van deze boomsoort, bestaat uit groene katjes, die samen met de sierlijke bladeren de boom zo mooi maken. Salix Babylonica kan wel tien meter hoog worden, en net als alle andere soorten wilgen leven ze niet echt lang. Veel meer dan zestig jaar halen ze niet, dan krijgt de wind vat op de lange takken en zal de boom sneuvelen. Die in het Van Heutszpark staan prachtig, zo bij de vijver, in alle rust van dat aardige parkachtige buurtje.Foto's: Nelleke van der Luit


TREURWILGEN

Door Nelleke van der LuitEr bestaan wel zo’n 400 soorten wilgen. De meeste wilgen hebben een voorkeur voor rivieroevers, waar ze ook vaak worden aangeplant om de bodem te stabiliseren. Net als rietvegetatie kunnen ze eveneens worden ingezet om water te zuiveren. Sommige treurwilgen worden als sierplant aangeplant, met name Salix Babylonica, de treurwilg die in China ontstond en loom boven het water hangt alsof hij speciaal als decoratie op een theeservies ontworpen is.

Een HISTORISCH PERSPECTIEF

Door Jack TsangTreurwilgen in het Van Heutszpark.... Een verwarrend geheel roept dat beeld toch op!Om te beginnen de naam op de gemeentelijke website. Ik lees 'Van Heutzpark'; foei, klopt dus niet. Zeker niet als het gaat om vergunningen te verlenen. Moeten we nu lachen of treuren?Generaal Joannes Benedictus van Heutsz, wie was dat ook al weer en moeten we daar zo trots op zijn dat we er een park naar vernoemen? Ik dacht van niet! Zie daarvoor deze LINK. Je kunt daar overigens in het 'bloedhonden overzicht' nog andere interessante historie ophalen.Maar... okay: als we historische figuren uit ons verleden zouden willen wissen dan gaat het wel erg lijken op die foto’s uit de Sovjet Unie waar onwelgevallige leden van het presidium per jaar 'gewoon' werden geretoucheerd. We kunnen het maar beter zien en laten zoals het is: een historisch feit.Nog een ander historisch feit: er zijn bij het uitbaggeren van de vijvers in 1967 en 1982 zijn een aantal archeologische vondsten gedaan die weer een aantoonden dat Vlaardingen een echte archeologische vindplaats is. Al was het overigens weer in het Van Heutzpark, maar wie daar over valt kan natuurlijk nooit op een goede wijze 4450 scherven verzamelen úit en vóór de Romeinse tijd. Van die vondsten bleek 70% inheems en 30% import aardewerk te zijn. (Lees het artikel van Tim de Ridder, pag. 15.) Los van de treurwilgen een ander feit rondom bomen in het Van Heutszpark: onlangs werd volgend bericht op de website van de gemeente geplaatst over het kappen van populieren aldaar.Gepubliceerd op: 14 maart 2007Reageren tot: 14 aprilVan Heutszpark 4, 3131 NG Vlaardingen. De bomen (7 populieren) waarvan reeds 1 omgewaaid, verkeren mogelijk in dezelfde staat en kunnen beter gecontroleerd gekapt worden.Het besluit tot verlening of weigering van een vergunning wordt gepubliceerd in deze krant onder gelijktijdige verzending aan aanvrager en onder vermelding van de bezwaartermijn voor belanghebbenden.De kapaanvragen liggen tot vier weken na deze publicatie ter inzage (Industrieweg 9, werkdagen 8.30 - 17.00 uur). Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze bekendmaken (college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Wijkbeheer, Postbus 141, 3130 AC Vlaardingen).Meer informatie: dhr. G. Stam, 248 4763 (afdeling Wijkbeheer).